21-22 Μαρτίου το συνέδριο του ενωτικού, ανεξάρτητου Πράσινου κόμματος

Με μα διαδικασία εσωτερικής διαδικασίας, τα μέλη της Πρωτοβουλίας για ένα νέο, ενωτικό, ανεξάρτητο Πράσινο κόμμα αποφάσισαν να μετατεθεί το ιδρυτικό συνέδριο για τις 21 – 22 Μαρτίου και να γίνουν προσυνεδριακές συνδιασκέψεις την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.  

Τα βασικά σημεία του σκεπτικού της απόφασης περιέχονται στην εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας:

  • Θεωρούμε πολύ θετική την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος για τη διεύρυνση του διαλόγου και την ενωτική ανασυγκρότηση του πράσινου χώρου στην Ελλάδα. Η Πρωτοβουλία για ένα νέο, αυτόνομο, ενωτικό Πράσινο κόμμα έχει κάθε διάθεση να κρατήσει ανοιχτές τις δυνατότητες συμμετοχής ευρύτερων δυνάμεων και συνδιαμόρφωσης θέσεων και οργανωτικού. Ως απόδειξη του ανοικτού μας πνεύματος, μεταθέτουμε το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος στις 21-22 Μαρτίου, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και προβολή.
  • Σε συνδιασκέψεις προπαρασκευής, που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 22 Φεβρουαρίου και μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, θα συζητηθούν οι προγραμματικές θέσεις και το καταστατικό. Τα τελικά κείμενα βάσης θα τεθούν προς διαβούλευση με τα μέλη και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μέχρι το ιδρυτικό Συνέδριο, που θα τα οριστικοποιήσει.
  • Συγκεντρώνουμε τις υπογραφές των ιδρυτικών μελών, με στόχο να κατατεθούν στον Άρειο Πάγο στις 23 Μαρτίου.
  • Καλούμε όλους όσους υποστηρίζουν έμπρακτα την πολιτική αυτονομία του πράσινου χώρου να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή οργανωτική επιτροπή του ιδρυτικού συνεδρίου των Πράσινων καθώς και στην Επιτροπή εκλογικού αγώνα, για την περίπτωση πρόωρων εκλογών.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Μπορείτε να βρείτε σχετικό υλικό τόσο στην ιστοσελίδα των Πράσινων-Αλληλεγγύη όσο και στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας https://prasinoi.eu/
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής μέλους ηλεκτρονικά:  https://prasinoi.eu/be-a-member/
Δείτε το κείμενο της διακήρυξης αρχών https://prasinoi.eu/keimeno-arxon/
Πιο κάτω μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένες τις θέσεις των Πράσινων – Αλληλεγγύη (προϊόν επεξεργασίας από το 2014 μέχρι σήμερα) που έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή Προγράμματος για να διαμορφωθεί μαζί με πολλές άλλες συμβολές το “κυβερνητικό πρόγραμμα”, δηλαδή ένα συνεκτικό πρόγραμμα που απαντάει στα μεγάλα προβλήματα της χώρας

Posted on 15/02/2020 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top