Πρόσκληση σε βωματικό σεμινάριο: Γυναίκες πολιτικοί, επικοινωνιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση του σεξισμού στη δημόσια ζωή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γυναίκες πολιτικοί:
Επικοινωνιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση του σεξισμού στη δημόσια ζωή

Έχεις νιώσει στερεοτυπική ή σεξιστική συμπεριφορά λόγω φύλου στα ΜΜΕ; Αντέδρασες;

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου θα ήθελε να προσκαλέσει γυναίκες που συμμετέχουν στη πολιτική ζωή να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν σε ένα από τα παρακάτω διήμερα, βιωματικά αυτοτελή εργαστήρια.

     Πέμπτη 12 & Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
ή   Παρασκευή 20 & Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Στόχος του εργαστηρίου, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών υποθέσεων, είναι:

  • Ο εντοπισμός σεξιστικών και στερεοτυπικών συμπεριφορών στο δημόσιο λόγο και τεχνικές επικοινωνίας, τρόποι απόκρισης και αντιμετώπισης σεξισμού και στερεοτυπικών συμπεριφορών
  • η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση των γυναικών που συμμετέχουν στα κοινά ώστε να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν σεξιστικά περιστατικά και στερεοτυπικές συμπεριφορές

οι οποίες προκύπτουν από τις διακρίσεις λόγω φύλου που πραγματοποιούνται σε δημόσιες συζητήσει, στα μέσα ενημέρωσης όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συνέδρια.

Το εργαστήριο διεξάγεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Capacity  building  for womencandidates and media stakeholders in public debates in Greece — GENDER_PUBLIC \DEBATE» του Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. και υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – (συντονιστής), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής που θα βρείτε στον σύνδεσμο https://forms.gle/CfqAaRpTLUfyYyvJA.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020.

Τόπος: Excelsior Hotel, Κομνηνών 10 & Μητροπόλεως 23, Θεσσαλονίκη

Κόστος: Χωρίς κόστος συμμετοχής

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι πληροφορίες που παρέχετε και η ανωνυμία των πληροφορητών προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (ΕΕ 2016/679 και Ν 4624/2019) και αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210-3623029/089, Fax. 210-3390522, email projects@cecl.gr.

Posted on 15/02/2020 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top