Υποστηρίζουμε την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας και οικονομίας

Υποστηρίζουμε την ενίσχυση της  της  καθώς και την προτεραιότητα της σε καθημερινό επίπεδο και στο πρόγραμμά μας για τις #ευρωεκλογές2019

We have included the 3 main points #socialeconomy #circulareconomy #putsecondhandfirst in our campaign and program for the #EUelections2019

The future of #Europe must be more #green and #social @greensgr #ΠράσινοιΑλληλεγγύη #Greece www.prasinoi.gr

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ_ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υπογράφουμε την διακήρυξη του ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικών Επιχειρήσεων Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης Rre-use

Μπροστά στις ευρωπαϊκές εκλογές της 23ης – 26ης Μαΐου 2019, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τα μελλοντικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα σημεία στο πρόγραμμα εργασίας τους για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και για μια κυκλική οικονομία:

1. Υποστήριξη του ρόλου και της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε μια κυκλική οικονομία

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι βασικοί παράγοντες όσον αφορά την ένταξη των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι πρώην κατάδικοι, τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο και τα άτομα με αναπηρίες. Συμμετέχοντας στη διαχείριση και την πρόληψη των αποβλήτων, μπορούν να κερδίσουν εμπειρία στη διαλογή, τη συλλογή, την επισκευή και την πώληση αγαθών, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες. Ως εκ τούτου, το δίκτυο Rre-use σας προσκαλεί να προωθήσετε την κοινωνική οικονομία, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία της υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων στις τοπικές κοινότητες. Επιπλέον, οι δημόσιες αρχές της ΕΕ, που δαπανούν περίπου το 14% του ΑΕΠ για δημόσιες προμήθειες, μπορούν να στρέψουν τις αγορές προς ηθικές και βιώσιμες επιλογές και προς την δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να δώσουν στις κοινωνικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτυχθούν, ειδικά σε περιοχές όπου δεν έχουν μακρά παράδοση.

2. Ενισχύστε την επαναχρησιμοποίηση ανεπιθύμητων προϊόντων Η ενίσχυση της πρόληψης των αποβλήτων, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η επισκευή, στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας είναι πρωταρχικής σημασίας. Ενώ πρέπει να ενισχυθεί η υποστήριξη της ανακύκλωσης και της ζήτησης δευτερογενών πρώτων υλών, θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες και να ληφθούν δεσμευτικά μέτρα για την υποστήριξη εναλλακτικών λύσεων πέραν της ανακύκλωσης στην ιεραρχία των αποβλήτων.

Η πρόσφατα αναθεωρημένη Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα δίνει έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και την επιδιόρθωση, με πιθανούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ που καθορίζονται έως τον Μάρτιο του 2024, με ορισμένες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ να τις έχουν ήδη ορίσει, λειτουργώντας ως πηγή έμπνευσης για τους άλλους ώστε να κινηθούν γρήγορα. Πρέπει να σημειωθεί ότι, για μια ορισμένη ποσότητα αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία, όσο υψηλότερη ανεβαίνουμε στην ιεραρχία της διαχείρισης των αποβλήτων, τόσο περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται. Η πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιούμενα αγαθά, (από δεύτερο χέρι), η προετοιμασία στόχων επαναχρησιμοποίησης και οι πολιτικές για την ενθάρρυνση της αγοράς μεταχειρισμένων αγαθών είναι απαραίτητο να μπουν ως πρώτη προτεραιότητα, να είναι στην πρώτη θέση!

3. Κάντε την επισκευή ευκολότερη και φθηνότερη Τα εμπόδια για την επισκευή των προϊόντων πρέπει να εξαλειφθούν με την πολιτική οικολογικού σχεδιασμού που προωθεί την ανθεκτικότητα και περιλαμβάνει κριτήρια αποκατάστασης. Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ειδών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των επίπλων κ.λπ., πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο που να διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή. Αυτό θα βοηθούσε στην εξοικονόμηση πόρων και στη δημιουργία περισσότερων τοπικών θέσεων εργασίας στον τομέα των επισκευών, ο οποίος διέρχεται σήμερα μια μεγάλη κρίση, ιδίως επειδή γίνεται πιο δαπανηρή η επισκευή παρά η αντικατάστασή του. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προωθηθούν φορολογικά κίνητρα για επισκευή, π.χ. να επιτραπεί στα κράτη μέλη της ΕΕ να επιλέγουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 0% ή μειωμένο ΦΠΑ για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επισκευής και της πώλησης μεταχειρισμένων προϊόντων.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε πλήρως το μανιφέστο ευρωπαϊκών δικτύων για τις Ευρωεκλογές 2019 με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κάθε μέρα στην Ευρώπη, 2,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν περίπου 19,1 εκατομμύρια άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 6,3% του συνολικού αμοιβόμενου εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους με βιώσιμο τρόπο βοηθώντας ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένας καλύτερος κόσμος. Επιδιώκουν μια περιεκτική και κυκλική οικονομία και μια πιο συνεκτική κοινωνία.

Με το σωστό πολιτικό πλαίσιο και τη χρηματοδοτική στήριξη, η Ευρώπη θα μπορούσε να μεταβεί προς μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Αυτή η αλλαγή είναι αναγκαία επειγόντως και θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της φτώχειας και να προοδεύσει στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) των Ηνωμένων Εθνών.

Οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να χαράξουν και να προετοιμάσουν τον δρόμο για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Για να συμβάλουμε περαιτέρω σε ένα ευνοϊκό κοινωνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, τα δίκτυά μας καλούμε τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

1. Ορίστε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar for Social Rights) ως προτεραιότητα στην μελλοντική ατζέντα της ΕΕ και ενθαρρύνετε τα Κράτη Μέλη να τον εφαρμόσουν.
2. Ζητήστε σταθερό νομικό πλαίσιο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τα ιδρύματα μικρο-χρηματοδότησης προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη χρήση της ενιαίας αγοράς.
3. Διευκολύνετε την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τη μικρο-χρηματοδότηση, και βελτιώστε την συνδυαστική χρήση κεντρικών και αποκεντρωμένων μέσων του προϋπολογισμού για την στήριξη του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων.
4. Ενθαρρύνετε τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων για επέκταση του αντίκτυπου των δημόσιων κονδυλίων στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στα ιδρύματα μικρο-χρηματοδότησης.
5. Λάβετε υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων για να αναδειχθούν καλύτερα τα θετικά αποτελέσματά τους στην οικονομία.
6. Ενθαρρύνετε τις δημόσιες αρχές να αυξήσουν τον αριθμό των συμβάσεων δημόσιων προμηθειών που ανατίθενται σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
7. Προτρέψτε τα κράτη μέλη να μειώσουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία.
8. Αναπτύξτε το “Ευρωπαϊκό Εξάμηνο” ως συμμετοχική διαδικασία απόφασης, στην οποία να μπορούν να συμμετάσχουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποί τους.
9. Διατηρήστε τη Διακομματική Ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας (Social Economy Intergroup) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.
10. Προωθήστε την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τα πανεπιστήμια, τη νεολαία, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα.

Posted on 20/04/2019 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top