Υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ χαιρετίζουμε την υιοθέτηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 17/12/2018, του Σύμφωνου για τους Πρόσφυγες (Global Compact on Refugee). Είναι μια ιστορική συμφωνία που θα είναι προς όφελος τόσο των προσφύγων όσο και των τοπικών κοινωνιών. Αν και δεν είναι ένα εξαιρετικά δεσμευτικό κείμενο και απομένουν να γίνουν πολλά για την εφαρμογή του, σίγουρα δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο τόσο για τους πρόσφυγες όσο και τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν.

Προβλέπει:
– Επανασύνδεση των οικογενειών.

– Καλύτερη εκπαίδευση για όλους.

– Γιατρούς για τους/τις φιλοξενούμενους/ες και τις κοινωνίες που φιλοξενούν

– Αντιμετώπιση των βασικών αιτιών του πολέμου.

– Αυξημένες επενδύσεις.

– Εργασία, ώστε οι πρόσφυγες να μπορούν να συνεισφέρουν.

– Θέσεις εργασίας για αξιοπρέπεια.

Προβλέπει, επίσης, ότι καμία χώρα δεν θα μένει μόνη της συνεισφέροντας αξιοπρεπείς συνθήκες για τους πρόσφυγες. Πάνω από 20.000.000 πρόσφυγες αναμένεται να επωφεληθούν από τις προβλέψεις του Συμφώνου όπως και οι χώρες φιλοξενίας, που οι περισσότερες βρίσκονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Πάνω από το 50% των προσφύγων σήμερα είναι παιδιά. Πολύ περισσότεροι πρόσφυγες βρίσκονται σε κίνηση σήμερα, και συχνά μένουν στις κοντινές, πιο φτωχές χώρες.

Το Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες βασίζεται στην Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες  (New York Declaration for Refugees and Migrants) που είχε υιοθετηθεί το 2016. Αυτή η διακήρυξη είχε προωθήσει μια οπτική για πιο συνεκτική αντιμετώπιση των κρίσεων, γνωστή ως Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF). Καλούσε για μεγαλύτερη υποστήριξη προς τους πρόσφυγες αλλά και τις χώρες που τους φιλοξενούν, με δεδομένο ότι συνήθως οι χώρες που σηκώνουν το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος είναι οι πιο φτωχές χώρες. Η Διακήρυξη καλούσε να υιοθετηθούν πολιτικές που βοηθούν τους πρόσφυγες να στηριχθούν στα δικά τους πόδια, ώστε με την σειρά τους να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση του δικούς τους μέλλοντος αλλά και σε αυτό των χωρών υποδοχής.

Το Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες ψήφισαν 181 χώρες, 3 απείχαν, ενώ 2 καταψήφισαν. Είναι ντροπή που οι ΗΠΑ του Τραμπ και το καθεστώς Όρμπαν της Ουγγαρίας καταψήφισαν, αυτές μόνο από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Κρίμα γιατί είναι και οι δύο ιστορικές χώρες, που έχουν ζήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον ξεριζωμό. Οι ΗΠΑ όσο και να μην θέλει να το αποδεχθεί ο Τραμπ είναι μια χώρα που έγινε μεγάλη χάρη στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, ενώ η Ουγγαρία έχει γνωρίσει πολλά κύματα προσφυγιάς εκατοντάδων χιλιάδων Ούγγρων (και μάλιστα μέσα σε μερικές εβδομάδες).

Posted on 19/12/2018 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top