του Χάρη Κουγιουμτζόπουλου δημοσιογράφος τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας των Πράσινων Απεργούν μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου οι μηχανικοί στις πολεοδομίες με βασικό ζήτημα την υποστελέχωση. Από τις 168 πολεοδομίες, οι 4 δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν κάποιο μηχανικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 28 απασχολούν μόνο ένα μηχανικό ΠΕ…

Read More →