Πρόσφατη έκθεση για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) δείχνει πολύ αργή πρόοδο στα θέματα της “αξιοπρεπούς εργασίας” στην ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα η έκθεση διαπιστώνει, με βάση τους νέους δείκτες αξιοπρεπούς εργασίας Decent Work Index, ότι υπάρχει βελτίωση αλλά αργή σε κάποιες χώρες, ενώ άλλες έχουν κινηθεί προς τα πίσω. Για παράδειγμα,…

Read More →

Pages: 1 2