ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ: για την Πρωτομαγιά, περιοδεία σε Λαμία και Καστοριά

Πρωτομαγιά: Εργασία και χαρά! Αλλά για ποιον;

 

Λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι τιμούν την εξέγερση του Σικάγο, σε μια επέτειο που έχει εγγραφεί στη βίβλο του κινήματος της ανθρώπινης χειραφέτησης. Καλούνται, επίσης, να σκεφτούν ποιος τους κοροϊδεύει, ποιος τάζει ανέξοδες παροχές, ποιος υπερασπίζεται πραγματικά το συλλογικό συμφέρον.

Η ελληνική οικονομία βρίθει από στρεβλώσεις:

 • βασισμένη υπέρμετρα στην κατανάλωση, τον παρασιτισμό και τον μαζικό τουρισμό και με χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας στους υπόλοιπους τομείς,
 • με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και πράσινων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη,
 • με μικρή εισχώρηση τεχνολογιών, με κερδοσκοπία και έλλειψη διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών,
 • με τη αγροτική και βιομηχανική παραγωγή να μαραζώνουν,
 • με αποψίλωση των ορεινών-ημιορεινών περιοχών και των μη τουριστικών νησιών από ενεργό πληθυσμό και οικονομικές δραστηριότητες και
 • με την ανεργία των νέων να παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμαχία Πράσινο και Μωβ νιώθει έντονη την ανάγκη να αφήσει στην άκρη τις αδιέξοδες πολιτικές και να διεκδικήσει στη Βουλή έναν νέο, βιώσιμο προσανατολισμό της οικονομίας και της χώρας:

 • Δίνουμε προτεραιότητα στη δραστική αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, αλλά και στη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Υποστηρίζουμε μια αποδοτικότερη οικονομία, με ορθολογική εξωστρέφεια, καλύτερους μισθούς και μειωμένη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας.
 • Προωθούμε τον μετασχηματισμό τομέων όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και τα κτίρια, που μπορούν να είναι κορμός μιας πράσινης στροφής για όλη την οικονομία. Υποστηρίζουμε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σημαντικές δυνατότητες για θέσεις εργασίας, όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Εστιάζουμε ιδιαίτερα στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των νέων. Προωθούμε θέσεις εργασίας για τις γυναίκες με ίσες ευκαιρίες και απολαβές, μέσω θετικών δράσεων και φορολογικών κινήτρων. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνουμε για τη στήριξη του συνδυασμού της φροντίδας των παιδιών με την εργασία, τόσο τη μισθωτή όσο και αυτή των ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Δίνουμε έμφαση στις δομές υποστήριξης της γονεϊκότητας και σε στοχευμένη φορολογική ελάφρυνση.
 • Στηρίζουμε αξιοπρεπή εργασία για όλους και όλες, με δίκαιους όρους αμοιβής, αλλά και παράλληλη προστασία του ελεύθερου χρόνου κάθε ατόμου. Σημαντική για εμάς είναι η βελτίωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών όρων εργασίας, αλλά και η διαμόρφωση κινήτρων και αντικινήτρων για την τήρησή τους και την αποφυγή της παραοικονομίας, ιδιαίτερα από τις μεγάλες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι δυνατότητες παράκαμψης των κανόνων, δρουν και ως αντικίνητρο στην καινοτομία και στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.
 • Μάχη κατά της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας δεν σημαίνει μόνο θέσεις εργασίας και αναδιανεμητικές πολιτικές, αλλά και αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών. Απορρίπτουμε τις πιέσεις για εμπορευματοποίηση και υπερεκμετάλλευση κοινών αγαθών όπως το νερό, το έδαφος, το υπέδαφος, η φύση, η βιοποικιλότητα, το τοπίο, τα δάση, η θάλασσα, ο αιγιαλός, η παραλία, ο δημόσιος χώρος, οι ελεύθερες αστικές εκτάσεις.
 • Προσβλέπουμε στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία στη μετακίνηση, στην εκπαίδευση, στην εργασία. Προωθούμε, επίσης, πολιτικές ένταξης και συμμετοχής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως Ρομά, μετανάστες και πρόσφυγες.
 • Απαιτούμε προστασία της πρώτης κατοικίας, προωθούμε επενδύσεις για κοινωνική στέγαση και υποστηρίζουμε διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και μέτρα ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια.

Στηρίζουμε την εργασία με άμεσα εφαρμόσιμα αιτήματα:

 • Προτείνουμε 20% μείωση των εργοδοτικών εισφορών για νέες θέσεις εργασίας αλλά και για τους άνω των 60 ετών. Μερική συνταξιοδότηση για όσους επιθυμούν να δουλεύουν και μετά τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησης. Ανάλογα εργαλεία θεωρούμε ως απαραίτητα και για την ανεργία των νέων.
 • Προωθούμε άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 900 ευρώ, και νομοθετική ρύθμιση για αυτόματη αναπροσαρμογή του κάθε 6 μήνες με βάση την εξέλιξη διάμεσου εισοδήματος.
 • Υποστηρίζουμε τη θεσμοθέτηση Καθολικού Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΕ) στο 50% του κατώτατου μισθού, αρχικά για όσους/ες δεν εργάζονται σε πλήρη απασχόληση, και δεν έχουν άλλα εισοδήματα: σε περίπτωση μερικής ή σποραδικής απασχόλησης, θα μειώνεται αναλογικά χωρίς να καταργείται -θα δρα ως επίδομα εργασίας. Σε αυτό ενσωματώνονται και τα ήδη υπάρχοντα επιδόματα. Σταδιακή επέκτασή του στο σύνολο του πληθυσμού, χωρίς περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Επιδιώκουμε τη χρηματοδότησή του πανευρωπαϊκά, από την ΕΕ.

Προτείνουμε μία φορολογική μεταρρύθμιση με:

 • Φορολογία του πλούτου, σε αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ, με περιουσιολόγιο για όλους/ες. Ίση μεταχείριση και για την εκκλησία.
 • Διαβάθμιση των συντελεστών του ΦΠΑ με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Ενδεικτικά: ελάχιστος ή μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά και βιολογικά τρόφιμα, πράσινες τεχνολογίες και σε βασικά είδη περιόδου και βρεφικής φροντίδας.
 • Ισχυρά προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας και αφορολόγητο αυξημένο με τα δηλωμένα εισοδήματα της τελευταίας 10ετίας, ώστε οι φοροφυγάδες να επιβαρύνονται περισσότερο.
 • Μείωση της φορο-ασφαλιστικής επιβάρυνσης της μισθωτής εργασίας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κοινούς συντελεστές φορολόγησης για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από εργασία.
 • Ειδικά φορολογικά κίνητρα και χρηματοοικονομικά εργαλεία για επιχειρήσεις νέων για την πρώτη 3ετία, καθώς και για νέους αγρότες.
 • Εισοδηματικά ουδέτερους περιβαλλοντικούς φόροι (π.χ. ο φόρος άνθρακα), με τα έσοδα να επιστρέφουν στην κοινωνία με δράσεις όπως επενδύσεις για ενεργειακή μετάβαση και κλιματική προσαρμογή, και Ταμείο Διαγενεακής Αλληλεγγύης.
 • Στη φορολογία κερδών των επιχειρήσεων, αφορολόγητο ποσό ανά θέση εργασίας για τις πρώτες 10-15 θέσεις κάθε επιχείρησης, με στόχο την προστασία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Οι προτάσεις της συμμαχίας Πράσινο και Μωβ ενισχύουν την Κοινωνική Ισότητα, προσφέρουν στη Βιωσιμότητα, την Ευημερία και την Ελευθερία, προασπίζουν την Κοινή Ευημερία ανθρώπων και φύσης. Και αλλάζουν τη ζωή εδώ και τώρα!

Περιοδεία στην Καστοριά

Περιοδεία στελεχών της Συμμαχίας Πράσινο και Μωβ στην Καστοριά. Άμεση ανάγκη για Οδικό Χάρτη εξόδου της περιοχής από την γούνα.

Σημαντικές συναντήσεις πραγματοποίησε η συμμαχία «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» στην περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς. Στην περιοδεία συμμετείχαν οι Γιάννης Παρασκευόπουλος και Ηλίας Παπαθεοδώρου, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Πράσινο & Μωβ, καθώς και οι υποψήφιοι Βουλευτές Λευτέρης Ιωαννίδης και Φανή Φτάκα-Τσικριτζή. Συμμετείχε επίσης ο Λάζαρος Τσικριτζής, πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης.

Στο Επιμελητήριο Καστοριάς πραγματοποιήθηκε μακρά και ουσιαστική συζήτηση με τον πρόεδρο του κ. Καραταγλίδη. Η συζήτηση είχε ως βασικό επίκεντρο τα προβλήματα από τη μονοκαλλιέργεια της γούνας. Προτάθηκε ένα άλλο ισόρροπο οικονομικό μοντέλο με πολλούς πυλώνες. Ήδη ο αγροτικός τομέας της Καστοριάς παρουσιάζει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, μαζί με τη μεταποίηση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα γίνονται βήματα και στον τομέα της καινοτομίας.

Από το «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» επισημάνθηκε ότι η γούνα δεν έχει μέλλον: ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλαγές στα πρότυπα και τις επιλογές των καταναλωτών διεθνώς, κλείσιμο της ρωσικής αγοράς λόγω Ουκρανίας, οδηγούν μαθηματικά τη γούνα στη θέση του «επόμενου λιγνίτη». Ήδη η Κομισιόν και το ευρωκοινοβούλιο έχουν υπερψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για πλήρη κατάργηση της εκτροφής ζώων σε κλουβιά από το 2027: ακόμη και αν τελικά εξαιρούνταν τα γουνοφόρα, όπως πιέζει το λόμπυ της γούνας, και πάλι θα επιβληθεί  πολύ μεγαλύτερος χώρος ανά ζώο, καθώς και εξοπλισμός για βελτιωμένες συνθήκες εκτροφής, που θα ανεβάσουν το οικονομικό κόστος.

Για το «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» η εκτροφή και εκμετάλλευση ζώων για αξιοποίηση της γούνας τους είναι μια δραστηριότητα που θα πρέπει ΣΤΑΔΙΑΚΑ να σταματήσει. Η Καστοριά, όμως, δεν θα πρέπει να πληρώσει με μαζική ανεργία και φυγή κεφαλαίων. Ζητούμενο λοιπόν είναι ένας έγκαιρος Οδικός Χάρτης Εξόδου από τη γούνα, με παράλληλο ολοκληρωμένο σχέδιο για παραγωγική αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας, και για κάλυψη όσων πλησιάζουν ήδη σε ηλικία συνταξιοδότησης: ως πρώτο βήμα προτείνεται άμεσος τερματισμός σε άδειες νέων εκτροφείων και εργαστηρίων, καθώς και στην εκπαίδευση σε ειδικότητες γούνας. Παράλληλα απαιτείται εκτεταμένος διάλογος για την οριστική απεξάρτηση. Κάτι τέτοιο θα έδινε δυναμική και στην Ταυτότητα Πράσινης Μετάβασης, την οποία προτείνει το «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι θα δοθεί επιπλέον αξία στα τοπικά προϊόντα, θα προσελκυστούν επιχειρήσεις πράσινης καινοτομίας και θα αυξηθούν οι δυνατότητες για ήπιο τουρισμό όλο τον χρόνο (Γράμμος ως εθνικός δρυμός, Νεστόριο, Κορέστεια, Οντρια κλπ με κέντρο  την Καστοριά και τη λίμνη της)

Στο Άργος Ορεστικό, στη συζήτηση με τον δήμαρχο κ. Κεπαπτσόγλου,  η αντιπροσωπεία του «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες του τοπικού Δήμου για την μείωση του ενεργειακού κόστους των δημοτικών υποδομών,  τις επενδύσεις του Δήμου σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντά η υλοποίηση τέτοιων έργων. Η συζήτηση έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Στις προγραμματικές θέσεις του «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» Πρόγραμμα – Πράσινο & Μωβ (prasinomov.gr) για στροφή στις ΑΠΕ και ενίσχυση δράσεων εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης, περιλαμβάνεται και πρόταση για ενεργειακές κοινότητες ανά δήμο που θα καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτικών υποδομών και θα διαθέτουν το υπόλοιπο για τις βασικές ανάγκες των ασθενέστερων τοπικών νοικοκυριών: Κάτι τέτοιο γίνεται ήδη στο Άργος Ορεστικό, όπως υπογράμμισε ο κ. Κεπαπτσόγλου.

Τελευταία συνάντηση του «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» ήταν με την Ελευθερία Παπαδοπούλου, εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας «Κορέστεια SOS», που εδώ και αρκετό καιρό πραγματοποιεί σημαντικό αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος των Κορεστείων από εκτροφεία γουνοφόρων ζώων που πλέον εγκαθίστανται και εδώ.  Η περιοχή των Κορεστείων παρουσιάζει μοναδική αρχιτεκτονική, ιστορική και περιβαλλοντική αξία και αποτελεί αντικειμενικά έναν πανέμορφο τόπο. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ομάδες πολιτών που επιδιώκουν να προστατεύσουν τον τόπο τους από δραστηριότητες που σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά του.

Τα μέλη του «ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ» εξέφρασαν την στήριξη τους στην πρωτοβουλία και δήλωσαν πως θα είναι δίπλα στους πολίτες που αγωνίζονται για την διαφύλαξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας της περιοχής τους.

Περιοδεία στη Λαμία

Στη Λαμία βρέθηκε τη Δευτέρα 24 Απριλίου ο Δομήνικος Χρυσίδης, συνεπικεφαλής του Πράσινο & Μωβ, συνοδευόμενος από τον Ηλία Παπαθεοδώρου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της συμμαχίας, τον Παναγιώτη Στασινό, Μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολόγων Πράσινων και επικεφαλής του τοπικού συνδυασμού Λαμία στο Κέντρο, και φίλους της συμμαχίας Πράσινο & Μωβ.

Δείτε εδώ τη συνέντευξη του συνεπικεφαλής στο δελτίου ειδήσεων του Star Κεντρικής Ελλάδας.

Η περιοδεία ξεκίνησε με συνάντηση με το Δήμαρχο Λαμιέων, Ευθύμιο Καραΐσκο, στην οποία συζητήθηκε το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο έχει βάλει ήδη στα σκαριά ο δήμος, θέματα διαχείρισης πρασίνου στην πόλη που πρέπει να προχωρήσουν για να γίνει η Λαμία μία πιο βιώσιμη πόλη, αλλά και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, τα οποία η αντιδημαρχία έβαλε ψηλά στην ατζέντα.

Πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στο ανακαινισμένο περίπτερο στο αλσύλλιο του Αγίου Λουκά, και στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας έκθεσης Λαμίας όπου πρόσφατα επαναλειτούργησε μετά από πολλά χρόνια αδράνειας,και που μπορει να αποτελέσει πόλο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για γην πόλη. Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο του συνεπικεφαλής.

Τέλος ο συνεπικεφαλής Δομήνικος Χρυσίδης παραχώρησε δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Δείτε εδώ την ραδιοφωνική συνέντευξή του στον σταθμο Lamia fm1 και εδώ αυτήν στον Lamia Polis 87.7.

Posted on 05/05/2023 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top