Αργή πρόοδος στην ΕΕ ως προς την “αξιοπρεπή εργασία”, η Ελλάδα με τη χειρότερη επίδοση

Πρόσφατη έκθεση για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) δείχνει πολύ αργή πρόοδο στα θέματα της “αξιοπρεπούς εργασίας” στην ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα η έκθεση διαπιστώνει, με βάση τους νέους δείκτες αξιοπρεπούς εργασίας Decent Work Index, ότι υπάρχει βελτίωση αλλά αργή σε κάποιες χώρες, ενώ άλλες έχουν κινηθεί προς τα πίσω. Για παράδειγμα, οι 4 χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις είναι στο Βορρά (Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Δανία), ενώ οι χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις είναι στο Νότο της ΕΕ: Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, και στην Ανατολή: Βουλγαρία, Ρουμανία). Μάλιστα η Ελλάδα έχει συνολικά την χειρότερη επίδοση στην ΕΕ!

“Αξιοπρεπής εργασία σημαίνει ευκαιρίες για όλους/ες να εργαστούν παραγωγικά και να έχουν δίκαιο εισόδημα, ασφάλεια στο χώρο εργασίας και κοινωνική προστασία για τις οικογένειές τους, καλύτερες προοπτικές για προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη”.

Η επίδραση των πολιτικών λιτότητας στην απόδοση των χωρών είναι καθαρή όπως διαπιστώνει η νέα έκθεση της ETUC, με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία να είναι  μεταξύ των 5 χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις. Οι άλλες δύο χώρες σε αυτή την κατηγορία είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, κάτι που δείχνει ότι δεν έχουν γίνει επαρκείς προσπάθειες για να γεφυρωθεί ο οικονομικός διχασμός μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ευρώπης.

Η επίδοση της Ελλάδας το 2019 ήταν χειρότερη και από αυτή του 2010, ενώ η επίδοση του Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου Βασιλείου χειρότερη από αυτή του 2015.

Η έκθεση απομυθοποιεί επίσης την άποψη ότι η η ανάπτυξη και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (AEΠ) σχετίζονται με την αξιοπρεπή εργασία. Η Ιρλανδία έχει πετύχει υψηλά επίπεδα Provincial Gross Domestic Product ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια αλλά η επίδοσή της είναι κακή με βάση τους Δείκτες Αξιοπρεπούς Εργασίας, διότι το ΑΕΠ της βασίζεται σε εξαιρετικά χαμηλή εταιρική φορολογία όπως και δημόσια δαπάνη σε θέματα κοινωνικής προστασίας.

Η χαμηλότερη επίδοση κρατών μελών: Η βαθμολογία των δεικτών για τις χώρες κυμαίνεται μεταξύ 70 and 130

  2010 βαθμολογία 2015 2019
καλύτερη επίδοση: Ολλανδία 107.9 108.1 109.6
EΕ μέσος όρος: 100 100.3 101.8
Ισπανία 94.9 92.3 97.1
Ιταλία 94.5 93 94.8
Βουλγαρία 89.7 91.9 94.7
Ρουμανία 87.4 85.7 90.8
Χειρότερη επίδοση: Ελλάδα 90.8 82.9 89.

Η αξιοπρεπής εργασία και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μεταξύ των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που έχει υπογράψει και η ΕΕ το 2015.

Την έκθεση προετοίμασε για τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα μια ομάδα ερευνητών της Ιταλικής Συμμαχίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – που χαίρει μεγάλης εκτίμησης – (ASviS) με τον συντονισμό του καθηγητή Enrico Giovannini που εκτιμάει την πρόοδο προς το στόχο όσον αφορά 3 παραμέτρους: οικονομική ευημερία, ποιότητα απασχόλησης και ευαλωτότητα εργασίας.

Η οικονομική ευημερία έχει επιδεινωθεί στην ΕΕ από το 2015, ενώ η κατάσταση “μόλις βελτιώθηκε” όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης ή την ευαλωτότητα της εργασίας. Συνολικά, η έκθεση διαπιστώνει ότι η Ευρώπη έχει «μόλις βελτιωθεί» κατά την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την αξιοπρεπή εργασία.

Putting CETA to national Parliaments is the right decision | ETUCΣχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, η Γραμματέας της ETUC, Liina Carr, δήλωσε:

«Η ΕΕ έχει δεσμευτεί διεθνώς να επιδιώξει αξιοπρεπή εργασία και βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, έχει σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας, οι οποίες κατέστησαν την εργασία πιο ανασφαλή και επιδείνωσαν την ανισότητα τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών. Η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει ριζικά τις οικονομικές της πολιτικές, δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοπρεπή εργασία, όπως υποσχέθηκε και τερματίζοντας υπερβολικά άκαμπτους ελέγχους στις δημόσιες επενδύσεις που οδηγούν σε δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει με την ανάκαμψη των λαών από την πανδημία στην οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλους τους απαραίτητους πόρους για την προστασία των εργαζομένων και των εταιρειών από μια ύφεση που θα καθιστούσε αδύνατη την επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ».

Δείτε την πλήρη έκθεση Full results of the Decent Work Index

Pages: 1 2

Posted on 31/03/2021 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top