ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Σταθερή φορολογική πολιτική μόνο για τους “μεγάλους”;

Πολλά μπορεί να πει κάποιος για τον “αναπτυξιακό νόμο” που συζητιέται και ψηφίζεται αυτές τις μέρες στη Bουλή. Υπάρχει, όμως, ένα θέμα που ξεπερνάει κάθε λογική: ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει σταθερό φορολογικό πλαίσιο αλλά ΜΟΝΟ για τις επενδύσεις που είναι πάνω από 20.000.000 Ευρώ.

Και το ερώτημα που απευθύνουμε οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι πολύ απλό: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι κοινωνικές επιχειρήσεις κάθε μορφής δεν χρειάζονται σταθερό φορολογικό πλαίσιο για να ξέρουν πώς μπορεί να κινηθούν τα επόμενα χρόνια;

Πόσες “μεγάλες επενδύσεις” που να είναι προς όφελος της απασχόλησης και της κοινωνίας (και του περιβάλλοντος) μπορούν να γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια ώστε να λυθούν τα προβλήματα ανεργίας και οικονομικής κατάρρευσης;

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε σταθερά ότι εκείνο που χρειάζεται η χώρα είναι πολλές μικρές και μεσαίες επενδύσεις από την ίδια την κοινωνία και τους πολίτες (κυρίως με την μορφή κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων) σε τομείς που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, θα δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, θα προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζεται πραγματικά ο πολίτης και η κοινωνία, που θα βασίζονται σε οικολογική και κοινωνική καινοτομία, που θα μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα στηρίζουν μια κυκλική/πράσινη οικονομία.

Αυτές οι επενδύσεις θα έπρεπε, με βάση το κοινωνικό και πράσινο αποτύπωμά τους, να ενθαρρύνονται με φορολογικά κίνητρα (πχ μειωμένη φορολογία και μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ).

Λέμε τώρα…Αν υπήρχε νέος τρόπος σκέψης στην πολιτική. Αν υπήρχε σοβαρή συζήτηση και σοβαρό σχέδιο για να βγούμε κάποτε από την κρίση μέσα από ένα διαφορετικό παραγωγικό, οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο.

Posted on 11/06/2016 in Άρθρα, Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top