Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, οι εταιρείες θέλουν όλο και περισσότερο να επιδείξουν τα πράσινα διαπιστευτήριά τους. Ενώ πολλοί έχουν πραγματικά εντείνει τις προσπάθειες για να είναι βιώσιμοι, ορισμένοι υπερβάλλουν τους ισχυρισμούς τους. Αυτό αναφέρεται συχνά ως “πράσινο ξέπλυμα” (greenwashing). Διαβάστε την πρόσφατα εγκριθείσα πρόταση της Επιτροπής…

Read More →