Σε πρόσφατο άρθρο τους η Kristalina Georgieva και ο Tobias Adrian υποστηρίζουν ότι για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση θα απαιτηθούν μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον δημόσιο τομέα αλλά και επενδύσεις που να κατευθυνθούν προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής που αντιμετωπίζουν τα κράτη τις επόμενες…

Read More →