Οι Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NbS) αποτελούν μια καινοτόμο ιδέα υπό τη μορφή φυσικών συστημάτων, σε αντίθεση με τις συμβατικές λύσεις «γκρίζων» υποδομών. Οι Λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι ζωτικής σημασίας πρωτίστως για την αντιμετώπιση της κρίσης της βιοποικιλότητας, για την επίτευξη των διεθνών και ευρωπαϊκών στόχων για τον μετριασμό και την προσαρμογή…

Read More →