Μια σειρά εκθέσεων επιβεβαιώνουν ότι δεν πλήττονται μόνο τα άτομα αλλά και οι κοινωνίες από την απουσία κοινωνικής ένταξης των πιο ευάλωτων, αλλά και η κοινωνία και η οικονομία. Στην Ελλάδα απουσιάζει – παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες – μια πολιτική αποτελεσματικής ένταξης των διαφόρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι και οι πρόσφυγες.…

Read More →