του Αλέξανδρου Λασκαράτου Γεν. Γραμματέα των Πράσινων Αλληλεγγύη To 313 μ.Χ, ο Κωνσταντίνος εκστράτευσε εναντίον της Ιταλίας όπου κυριαρχούσε ο Μαξέντιος, αλλά η περιοχή ανήκε επισήμως στον Λικίνιο. Ήταν μια άμεση πρόκληση προς τον Μαξέντιο και τον Λικίνιο, τους οποίους ο Κωνσταντίνος θεωρούσε αδύναμους και πίστευε ότι μπορούσε εύκολα να τους κατατροπώσει. Η καθοριστική μάχη…

Read More →