Το μέλλον του ΟΗΕ: Ώρα να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να δράσουμε για μια δημοκρατική μεταρρύθμιση Ο ΟΗΕ δημιουργήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και δημιούργησε ελπίδες για διεθνή σνεργασία. Είναι ένα τολμηρό πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας για να αντιμετωιστούν τα παγκόσμια προβλήματα μέσα από τη συνεργασία. Από την κλιματική κρίση μέχρι την πανδημία…

Read More →