“Πράσινες” απομιμήσεις, από το παρελθόν (πχ Βεργής) στο σήμερα (δήθεν..”Πράσινο Κίνημα”). Μέσα και πρακτικές με στόχο να πλήξουν τους Πράσινους και να εξυπηρετήσουν άλλους κομματικούς σχεδιασμούς.  Το λεγόμενο “ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ” εμφανίζεται να …συνεργάζεται στενά με τους Ευρωπαίους Πράσινους και μάλιστα χρησιμοποιεί το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Πράσινους Κόμματος σε συνεντεύξεις του Κώστα Καλογράνη που εμφανίζεται ως…

Read More →