Μετά από 18 μήνες έρευνας, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση κανόνων για την καλύτερη μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους με βάση τους ειδικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, ενώ προτείνουν τη μεταφορά κρέατος και όχι ζωντανών ζώων. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αναπαραγωγή, εκτροφή ή…

Read More →