Ο αγροτικός κόσμος δεν θα επιβιώσει με ψευδο-ενισχύσεις. Η πράσινη οπτική για ένα βιώσιμο αγροτικό μοντέλο  

Με τις πανευρωπαϊκές και πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις αναδείχθηκαν τα αδιέξοδα του αγροτικού κόσμου και κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, που κάνει την ενασχόληση με το αγροτικό επάγγελμα ασύμφορη και επισφαλή. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν μέτρα, όπως το αφορολόγητο πετρέλαιο, η μείωση του κόστους ενέργειας, η επιδότηση μέσων, εφοδίων και ζωοτροφών και η κατάργηση του ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, όμως, είναι αντίθετοι στη νέα ΚΑΠ και ζητούν επαναδιαπραγμάτευση και κατάργηση βασικών διατάξεων που κινούνται σε πράσινη κατεύθυνση, όπως η μείωση χρήσης επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και η θεσμοθέτηση των οικολογικών σχημάτων.

Όμως, ο αγροτικός κόσμος δεν θα επιβιώσει με ψευδο-ενισχύσεις και αποσπασματικές αποζημιώσεις. Απαιτούνται ουσιαστικές, μακροπρόθεσμες λύσεις για βιώσιμη ευημερία, διατροφική ασφάλεια και ένα δίκαιο, αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες στο παρόν και το μέλλον. Άλλωστε, πέρα από τις έντονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αγροτικού μοντέλου που εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες, η ίδια η κλιματική αλλαγή προστάζει να παρθούν ριζοσπαστικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής γης και των ίδιων των αγροτών. Οι μεγάλες καταστροφές του προηγούμενου έτους στη Θεσσαλία και στον Έβρο κλόνισαν συθέμελα τον αγροτικό πληθυσμό που είδαν να χάνονται σε μερικά 24ωρα οι καλλιέργειες, τα ζώα τους, τα μελίσσια, τα σπίτια τους. Κόποι μιας ζωής αφανίστηκαν μονομιάς. 

Οι ίδιοι οι αγρότες πρέπει να αντιληφθούν ότι τα δεινά τους οφείλονται σε ένα σύστημα υπό κατάρρευση που δεν έχει κανένα νόημα να συντηρείται, αλλά θα πρέπει να ανατραπεί. Όλο το σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων διατροφής χρειάζεται να επανα-θεμελιωθεί σε νέες βάσεις, με άξονα την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών πόρων και με γνώμονα την προστασία της φύσης. Κερδισμένοι από το νέο μοντέλο θα πρέπει να είναι τελικά οι αγρότες και οι καταναλωτές και όχι οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων, αγροχημικών και γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

Τι πρέπει να αλλάξει – η πράσινη οπτική 

Το οικολογικό κίνημα αγωνίζεται στη βάση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη, που θα στηρίζεται στις καλύτερες πρακτικές και στην προστασία των εδαφών, των υδάτινων πόρων και της βιοποικιλότητας. Το νέο αγροτικό μοντέλο βασίζεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγωγικών πόρων, στην πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς, υιοθετώντας τις αρχές της βιολογικής και αναγεννητικής γεωργίας, τη συνύπαρξη με τη φύση, την εξοικονόμηση νερού, τη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε κυκλικά αγροτικά συστήματα, όπου τίποτα δεν καταλήγει στα απόβλητα αλλά διατηρεί ή αυξάνει την αξία του, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και τον μηδενισμό των απωλειών τροφίμων. 

Για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο γεωργίας χρειάζεται η ουσιαστική στήριξη, η εκπαίδευση, η παροχή κινήτρων και η επιλεκτική χρηματοδότηση των αγροτών που επιχειρούν τη στροφή στην οικολογική, ποιοτική γεωργία. Κυρίως χρειάζεται να ηττηθούν σε πολιτικό επίπεδο οι μεγαλο-αγρότες και οι συμμαχίες τους, που δήθεν εκπροσωπούν τον αγροτικό κόσμο. Είναι εκείνοι που για χρόνια τώρα υπερασπίζονται το καταστροφικό μοντέλο των επιδοτήσεων και αρνούνται τη στροφή στην οικολογική γεωργία. Η πολιτική έκφραση και στήριξη των μικρών αγροτικών μονάδων και των εργαζομένων σε αυτές είναι προτεραιότητα για μας.

Τι υποστηρίζουμε ως Πράσινοι – Οικολογία. Άξονες πολιτικής.

Υποστηρίζουμε την πράσινη μετάβαση σε ένα νέο αγροτικό μοντέλο, σε αρμονία με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ε.Ε. Καμία καθυστέρηση, καμία έκπτωση σε αυτούς τους στόχους δεν πρέπει να γίνει ανεκτή.

  • Κατάργηση όλων των επιδοτήσεων σε καταστροφικές πρακτικές και μονοκαλλιέργειες. Όχι σε επιδοτήσεις που ευνοούν τα μεγάλα λόμπυ αγροτικών επιχειρήσεων και την εντατική παραγωγή, ενώ αφήνουν απέξω τους μικρούς αγρότες. Δίκαιο εισόδημα για όλους, ανάλογα με τη συνεισφορά τους στην παραγωγή ποιοτικής τροφής με στροφή σε οικολογικές πρακτικές.
  • Στήριξη και χρηματοδότηση της κλιματικά ουδέτερης, οικολογικής και αναγεννητικής γεωργίας που σέβεται τη φύση και προστατεύει τους φυσικούς πόρους. Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την απώλεια της γονιμότητας αλλά και αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών μέσω αναγεννητικών πρακτικών, όπως η εδαφοκάλυψη και η αμειψισπορά. 
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση μικρής κλίμακας ΑΠΕ σε όλες τις αγροτικές μονάδες, παραγωγή με βάση κυκλική χρήση των πόρων, αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και κομπόστ. Ουσιαστικοί μηχανισμοί υποστήριξης της βιολογικής γεωργίας και επιβράβευση όσων ακολουθούν τις καλές γεωργικές πρακτικές.
  • Μείωση της παραγωγής του κρέατος, σεβασμό στα δικαιώματα των ζώων και προώθηση της μεσογειακής και πλήρως φυτικής διατροφής με τοπικά παραγόμενα τρόφιμα. Η βιομηχανική, εντατική κτηνοτροφία συμβάλλει κατά πολύ στην κλιματική κρίση, ενώ συγχρόνως στηρίζεται σε ένα μοντέλο βίας, πόνου και καταπάτησης των δικαιωμάτων των ζώων.
  • Χώρο στη φύση και τη βιοποικιλότητα, με στόχο την αποκατάσταση των πληθυσμών άγριας ζωής. Προστασία των επικονιαστών που, εκτός της τεράστιας οικολογικής σημασίας τους, έχουν ζωτικό ρόλο και στην παραγωγή των τροφίμων. Μείωση/κατάργηση των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων. Χρηματοδότηση των μελισσοκόμων για την συνεισφορά τους στην πολύτιμη υπηρεσία της επικονίασης.  Ζητάμε να μην αποσυρθεί το μέτρο για μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030. Είναι ένα απαραίτητο μέτρο προς όφελος των αγροτών και της φύσης.
  • Λέμε όχι στον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ τοπικά παραγόμενων τροφίμων και φθηνών εισαγόμενων προϊόντων που παράγονται σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, σε απαράδεκτες συνθήκες, με εκμετάλλευση των εργαζομένων, της παιδικής εργασίας και με τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, λόγω απουσίας σχετικής  νομοθεσίας και ελέγχων. 
  • Διαφάνεια, συνεργασία και συμμετοχή. Ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης της αγροτικής δραστηριότητας που θα είναι πιο δημοκρατικός, θα ευνοεί τη συμμετοχή του αγρότη, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των αγροτών σε υγιή συνεργατικά σχήματα.

Οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση, οποιαδήποτε καθυστέρηση στα παραπάνω όχι μόνο θα επιτείνει τη ραγδαία κλιματική και οικολογική κρίση αλλά και θα υπονομεύσει την ευημερία και το μέλλον των αγροτών.

Πληροφορίες: Μαρία Βιτωράκη, τηλ.: 6977523766

Posted on 18/03/2024 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top