ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

 του Φώτη Ποντικάκη

Μέλους του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Πράσινων

Οι καταστροφικές πυρκαγιές, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική κρίση αλλά κι οι πανδημίες που προκαλούνται εξαιτίας της καταστροφής της φύσης, όλα αυτά μας καλούν σε μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στη φύση. Κι η αλλαγή πολιτικής γίνεται με νόμους (προστασία δασών, απαγόρευση αλλαγής χρήσης δασών), στελέχωση των υπηρεσιών πυρόσβεσης, δασικής προστασίας κι υγείας αλλά και με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών όλων των παραπάνω προβλημάτων επιβάλλει να αποκτήσουν οι πολίτες τις κατάλληλες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, με την αξιοποίηση του μοναδικού στην Ευρώπη τόσο εκτεταμένου δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που διαθέτει η χώρα μας (ένα τουλάχιστον σε κάθε περιφερειακή ενότητα). 

Η κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δε μπορεί να γίνει μόνο με σποτάκια στα ΜΜΕ. Χρειάζονται κι αυτά, αλλά χρειάζεται η εμπλοκή των ίδιων των μαθητών και των εκπαιδευτικών για να ερευνήσουν τα προβλήματα αυτά, να αναζητήσουν λύσεις, να υιοθετήσουν λύσεις που θα βασίζονται σε διαφορετικές αξίες και στάσεις ζωής προστασίας κι αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων με τη φύση. Μόνο με την άμεση εμπλοκή των ίδιων των πολιτών μπορεί να υπάρξουν λύσεις, όπως αποδείχτηκε και σε πολλές περιπτώσεις στις πυρκαγιές όπου η συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων και εθελοντών ήταν καταλυτική στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Χρειάζονται οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, πολύμηνα και σε ετήσια βάση, σε όλα τα σχολεία της χώρας. Και για να υλοποιηθούν αυτά είναι αναγκαίος χρόνος στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων αλλά και κατάλληλη Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία μπορεί να σχεδιαστεί και να οργανωθεί σε αποκεντρωμένο επίπεδο σε όλη τη χώρα από τις Παιδαγωγικές Ομάδες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Εάν η πολιτική ηγεσία της χώρας συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την καταστροφή της φύσης, με την κλιματική κρίση και την απώλεια της βιοποικιλότητας, τότε το αμέσως επόμενο βήμα είναι να στηριχθούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας για να προχωρήσουν σε Σεμινάρια, εργαστήρια και προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών κι εκπαιδευτικών. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει άμεση ρύθμιση για παράταση της θητείας όσων υπηρετούν σε αυτά για τη σχολική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες μέρες, έτσι ώστε να ξεκινήσει ο προγραμματισμός δράσεων από την 1η Σεπτέμβρη. Παράλληλα, πρέπει να γίνει συμπλήρωση των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ όπου υπάρχουν ελλείψεις, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν άμεσα από την 1η Σεπτέμβρη. 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ την Δευτέρα 23/8/2021

 

Posted on 24/08/2021 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top