Εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση για ανθεκτικότητα στο κλίμα και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας στο Πακιστάν

Το Πακιστάν επλήγη από μεγάλες πλημμύρες το 2022 που κάλυψαν το 1/3 της χώρας, ξερίζωσαν προσωρινά ή πιο μόνιμα εκατομμύρια πολίτες και προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή στην γεωργική παραγωγή και την οικονομία. Οι πλημμύρες είναι μια από τις πιο κοινές φυσικές καταστροφές στο Πακιστάν. Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, οι περιοχές με χαμηλό υψόμετρο είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε κινδύνους πλημμύρας. Η κλιματική κρίση εντείνει το πρόβλημα, επηρεάζοντας τόσο τις περιοχές με πάγο όσο και τους μουσώνες. 

Οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, τα μέσα διαβίωσης και το περιβάλλον. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) για τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικές, βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τον μετριασμό των κινδύνων πλημμύρας στο Πακιστάν. Αυτή η παρουσίαση που βασίζεται σε στοιχεία του ΟΗΕ παρέχει μια επισκόπηση λύσεων που βασίζονται στη φύση για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο Πακιστάν.

Τι είναι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS);

Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) είναι ενέργειες που προστατεύουν, διαχειρίζονται και αποκαθιστούν φυσικά και τροποποιημένα οικοσυστήματα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορεί να βοηθήσουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών, όπως η διάβρωση, η καθίζηση και η απώλεια φυτικής κάλυψης. Μπορούν να προσφέρουν οφέλη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον.

Ακολουθούν ορισμένες λύσεις βασισμένες στη φύση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας στο Πακιστάν:

1. Αναδάσωση
Η αναδάσωση και η δημιουργία πράσινων ζωνών μπορούν να είναι αποτελεσματικές λύσεις που βασίζονται στη φύση για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο Πακιστάν. Η φύτευση δέντρων και η αποκατάσταση της δασικής κάλυψης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της απορροής και της διάβρωσης του εδάφους, στη ρύθμιση της ροής του νερού και στη βελτίωση της δομής του εδάφους. Η αναδάσωση μπορεί επίσης να προσφέρει άλλα οφέλη όπως η δέσμευση άνθρακα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η βελτίωση των μέσων διαβίωσης.

2. Αποκατάσταση υγροτόπων
Η αποκατάσταση υγροτόπων μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των κινδύνων πλημμύρας στο Πακιστάν. Οι υγρότοποι λειτουργούν ως φυσικά προστατευτικά από τις πλημμύρες απορροφώντας και αποθηκεύοντας νερό, μειώνοντας τις μέγιστες ροές και φιλτράροντας τους ρύπους. Η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων υγροτόπων μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η βελτίωση της ποιότητας του νερού, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η παροχή ευκαιριών αναψυχής.

3. Βιώσιμη διαχείριση γης

Οι πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης της γης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων πλημμύρας στο Πακιστάν. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν τη διατήρηση του εδάφους, την αναβάθμιση, την καλλιέργεια περιγράμματος και τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Η αειφόρος διαχείριση της γης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους, στην αύξηση της ικανότητας συγκράτησης νερού του εδάφους και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Αυτές οι πρακτικές μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρών στις γεωργικές εκτάσεις και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των αγροτικών κοινοτήτων.

4. Πράσινη υποδομή
Η πράσινη υποδομή μπορεί να είναι μια αποτελεσματική λύση που βασίζεται στη φύση για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο Πακιστάν. Η πράσινη υποδομή περιλαμβάνει φυσικά ή κατασκευασμένα χαρακτηριστικά όπως πράσινες στέγες, κήπους βροχής και διαπερατά πεζοδρόμια. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της απορροής, στην αύξηση της διείσδυσης και στη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Οι πράσινες υποδομές μπορούν επίσης να προσφέρουν άλλα οφέλη, όπως η βελτίωση της αστικής αισθητικής, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Οφέλη για τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας στο Πακιστάν

Τα ακόλουθα είναι μερικά οφέλη από τη χρήση φυσικών λύσεων για τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας στο Πακιστάν:
Οικονομικά: Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορεί να είναι οικονομικότερες από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις που βασίζονται σε υποδομές για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας.
Πολλαπλά οφέλη: Μπορεί να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, όπως η δέσμευση άνθρακα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η βελτίωση των μέσων διαβίωσης.
Ανθεκτικότητα: Μπορεί να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων σε κινδύνους πλημμύρας.
Προσαρμοστικότητα: Το NBS μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλαίσια.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Λύσεις που βασίζονται στη φύση για τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας θα επηρεάσουν και θα παρέχουν αποτελεσματικές, βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τον μετριασμό των κινδύνων πλημμύρας στο Πακιστάν. Η αναδάσωση και η αναδάσωση, η αποκατάσταση υγροτόπων, η βιώσιμη διαχείριση της γης και οι πράσινες υποδομές είναι μερικές από τις λύσεις που βασίζονται στη φύση θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό. Το πρόγραμμα δράσης μας για το νερό θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη και θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων σε κινδύνους πλημμύρας.

Συνεργάτες στην νέα στρατηγική

Riverside Development Organisation Pakistan
GAPS USA
Social Justice Marince ΗΠΑ
Κυβέρνηση του Πακιστάν
Silent Help Foundation
Bakhtawar Welfare Foundation

Posted on 11/09/2023 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top