ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Να επιστρέψουμε σε έναν βιώσιμο, πράσινο, δίκαιο κόσμο, όχι στον παλιό!

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν προτείνει μια πολιτική ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που

 • ενισχύει την αλληλεγγύη και ξεπερνάει τον ατομικισμό
 • βασίζεται στην Πράσινη Συμφωνία
 • διατηρεί τον πλανήτη για τις επόμενες γενιές
 • αλλάζει την οικονομία ώστε να υπηρετεί τους πολίτες
 • προωθεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση υπερβαίνοντας την εθνική απομόνωση
 • κάθε φωνή είναι ισότιμη και έχει δύναμη να επηρεάζει τις εξελίξεις

 

Στις 12 Μαΐου δημοσιοποίησαν μια επιστολή που απέστειλαν προς τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν Frans Timmermans, (υπεύθυνο και για το European Green Deal), τον Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία Virginijus Sinkevičius, τον Επίτροπο Γεωργίας Janusz Wojciechowski και την Επίτροπο Υγείας Στέλα Κυριακίδη, στην οποία επισημαίνουν, μεταξύ άλλων ότι η πανδημία #COVID19 “δείχνει πιο ξεκάθαρα από ποτέ άλλοτε τους κινδύνους που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλώντας απώλεια βιοποικιλότητας” και καλούν την ΕΕ να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή, προστατεύοντας τη φύση και τη βιοποικιλότητα και αντιστρέφοντας την απώλεια οικοσυστημάτων 🌍 🌍 🌍 και γενικότερα ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης ενός νέου κοινωνικοοικονομικού συστήματος που βασίζεται στην δικαιοσύνη, την ανθεκτικότητα και τον σεβασμό των πλανητικών ορίων του πλανήτη.

 

Έχουν προτείνει ένα φιλόδοξο Πράσινο Σχέδιο Ανάκαμψης και Μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο, ύψους 5 τρις ευρώ για την περίοδο 2020 έως το 2032 με στόχο την προστασία του κλίματος, την κοινωνική συνοχή, την διατήρηση της απασχόλησης, πράσινες επενδύσεις, κοινωνική και ψηφιακή καινοτομία.

Για την οικονομία προτείνουν τα 5 τρις ευρώ να κατανεμηθούν από το 2020 έως το 2032 ως εξής, με το 1 τρις ευρώ μέχρι το 2022, από τα οποία,

 • 750 δις ευρώ για ένα Πράσινο Επενδυτικό Σχέδιο Ανάκαμψης με πόρους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Πρόγραμμα Επείγουσας Χρηματοδότησης λόγω Πανδημίας
 • 275 δις ευρώ για πράσινο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Το σχέδιο αυτό πρέπει να είναι συμβατό με τους στόχους για προστασία του κλίματος και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα καθώς και με τον στόχο για ισότητα.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι του προγράμματος χρηματοδότησης θα είναι:

 • 65% μείωση των εκπομπών αερίων που αλλάζουν το κλίμα μέχρι το 2030, στόχος που έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο νέο σχέδιο του ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα, μαζί με άλλα φιλόδοξα μέτρα όπως ο προϋπολογισμός CO2 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το κλίμα
 • οικονομία κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2040
 • 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2040
 • διατήρηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5 βαθμό Κελσίου
 • Καμία ενίσχυση στα ορυκτά καύσιμα
 • Στρατηγική διατήρησης της βιοποικιλότητας που διασφαλίζει την προστασία του 30% της γης, της θάλασσας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των οικοσυστημάτων
 • Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και των “κοντινών” αλυσίδων προμήθειας αγαθών, με ενίσχυση αυτής της αγροτικής παραγωγής
 • Σχέδιο Δράσης “Μηδενικής Ρύπανσης” και Κυκλικής Οικονομίας μέχρι το 2040

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης κοινωνικούς στόχους, επισημαίνοντας ότι “ειδικά σε αυτές τις συνθήκες όπου όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα αμφισβητούνται, τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε μαζί ένα νέο κοινωνικό μοντέλο, ένα πρότυπο βασισμένο σε ίσα δικαιώματα για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες, λιγότερη επισφαλή κοινωνική προστασία, λιγότερη ανισότητα των φύλων και αξιόλογες πράσινες και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Αυτή η κρίση μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ξαναχτίσουμε την κοινωνία μας. Ας μην την σπαταλήσουμε“.Η έμφαση είναι:

 • Ενίσχυση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συνοχής
 • Σχέδιο για ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση σε πράσινους τομείς και ένα “Ευρωπαϊκό Σχήμα που θα εγγυάται την απασχόληση” “EU wide quaranteed Unemployment Scheme”,
 • Ενδυνάμωση της Κοινωνικής Ασφάλειας και Προστασίας
 • Βελτίωση των συνθηκών για το υγειονομικό προσωπικό
 • Εγγύηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας
 • Δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων Πράσινων Θέσεων Εργασίας
 • Σχέδιο Δράσης για τους Πολιτιστικούς τομείς
 • Μείωση του χάσματος στις αμοιβές ανδρών – γυναικών
 • Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι ανάληψη κοινής ευθύνης για τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο, που βασίζεται στις εξής αρχές:
  ✔️ Όλες οι χώρες της ΕΕ δείχνουν αλληλεγγύη
  ✔️ Δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ
  ✔️ Εκκένωση των καταυλισμών στα ελληνικά νησιά
  ✔️ Να λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις και οι προτιμήσεις των αιτούντων άσυλο για τον τελικό προορισμό
  ✔️ Περισσότερη υποστήριξη σε πόλεις και δήμους για να καλωσορίσουν τους αιτούντες άσυλο
  ✔️ Αποζημίωση από τις κυβερνήσεις της ΕΕ που αρνούνται την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Οι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουν ότι η διετής μεταβατική περίοδος μεταξύ της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που ολοκληρώνεται σύντομα και της μελλοντικής ΚΑΠ την οποία ψήφισε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέρει μια ευκαιρία για τον σχεδιασμό μιας νέας, φιλόδοξης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που υποστηρίζει ένα ανανεωμένο τοπικό, δίκαιο, φιλικό προς το περιβάλλον και φιλικό το κλίμα σύστημα γεωργίας της ΕΕ, που να είναι σε θέση να υποστηρίξει την παραγωγή τροφίμων στην μετά την πανδημία  #COVID εποχή 👩 🌾️👨 🌾️🌾 🌾️🌾 🌾️🌾

Posted on 17/05/2020 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top