Ναι, υπάρχει εναλλακτικό πράσινο, κοινωνικό μοντέλο οικονομίας!

Του Νίκου Χρυσόγελου

Ευρωβουλευτή των Πράσινων /

Υποψήφιου ευρωβουλευτή «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία»

www.chrysogelos.gr, www.prasinoi.gr

Μετά από κάθε μεγάλη οικονομική ύφεση, ακόμη και από τις πιο μακρόσυρτες όπως ήταν η Ιαπωνική, κάποια στιγμή έρχεται πάλι η ανάπτυξη. Σ’ αυτή  ευελπιστούν σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα, παλιά και νέα, για να δημιουργήσουν κλίμα αισιοδοξίας. Το πραγματικό ερώτημα είναι: τι μοντέλο οικονομίας θέλουμε; Είναι η ανάπτυξη που ακολούθησε η χώρα στο παρελθόν η διέξοδος από τη σημερινή κρίση; Υπάρχει σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που να οδηγεί σε ένα ριζικά διαφορετικό οικονομικό μοντέλο; Κι αντιπροσωπεύουμε εμείς, οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία” κάτι διαφορετικό ή είμαστε μια παραλλαγή στα ίδια;

Είναι προφανές ότι οι κυρίαρχοι πολιτικοί φορείς δεν διατυπώνουν κάποιο αξιόπιστο και ρεαλιστικό σχέδιο. Η  λύση δεν είναι ο νεοφιλελευθερισμός  με την οικονομία – καζίνο. Αυτό  το  μοντέλο απέτυχε εκ του αποτελέσματος.  Δημιούργησε  «φούσκες», φτώχεια, ανεργία και ανισότητες. Απέτυχε, όμως, και ο κρατισμός. Το  γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό κράτος δεν μπορεί  να μετατραπεί σε «ηθικό» επιχειρηματία και να εγγυηθεί την κοινωνική ευημερία. Τα δυο μεγαλύτερα πολιτικά μπλοκ στη χώρα προτείνουν λοιπόν το καθένα από ένα οικονομικό μοντέλο που έχει αποτύχει.

Εμείς οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία”  έχουμε παρουσιάσει μια εναλλακτική οικονομική-παραγωγική πρόταση που βασίζεται στην καθαρή-καλή γεωργία, στην οικολογική και κοινωνική καινοτομία, στην δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας, στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στην πράσινη οικονομία και την ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή ενέργειας με βάση την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η κυβέρνηση προτείνεται μια ισχυρότερη δόση απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της περιβαλλοντικής προστασίας. Κάτι τέτοιο απλώς θα προσθέσει στο δημοσιονομικό χρέος και κοινωνικό – περιβαλλοντικό χρέος. Από τις διάφορες εκδοχές της αντιπολίτευσης, ακόμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί την κυβέρνηση, απουσιάζουν οι συγκροτημένες προτάσεις για το οικονομικό μοντέλο. Φαίνεται να κυριαρχεί ένα μοντέλου κρατισμού, με ελάχιστη δόση κοινωνικής οικονομίας κυρίως ως μέσο κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι ως πρόταση για την οικονομία και την παραγωγή.

Η εναλλακτική λύση που προτείνουμε οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία” είναι η επένδυση στην συνεργατική κοινωνική οικονομία σε πολλούς τομείς (ενέργεια, βιομηχανία – βιοτεχνία, γεωργία, κοινωνικές υπηρεσίες – υγεία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κα), η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς μια πράσινη αλλά και τεχνολογική – καινοτόμο κατεύθυνση, η επικέντρωση γενικότερα στην οικολογική – κοινωνική καινοτομία και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγική εργασία.

Η μοναδική  βιώσιμη λύση στην οικονομία είναι η αρμονική συνεργασία οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και περιβάλλοντος ώστε να μην καταστρέφεται το περιβάλλον και οι σημερινές γενιές, και να μην «λεηλατείται» το μέλλον των επόμενων γενεών. Στα  χρόνια που έρχονται,  ευημερία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον «βρώμικο» καπιταλισμό και απάνθρωπες συνθήκες εκμετάλλευσης, αλλά από μια πράσινη, κοινωνική μεταρρύθμιση, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες μακροχρόνια και αξιοπρεπώς αμοιβόμενες  θέσεις εργασίας για τους νέους και τις νέες.

Οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία” προτείνουμε μια Νέα Πράσινη Κοινωνική Συμφωνία -ένα Green New Deal- για την οικονομία και την απασχόληση. Πολλές έρευνες, των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, περιβαλλοντικών οργανώσεων, ερευνητικών ινστιτούτων, έχουν δείξει ότι για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ πράσινων επενδύσεων δημιουργούνται 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Το Green New Deal προτείνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πρόγραμμα πράσινων επενδύσεων σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και βιομηχανικούς τομείς της τάξης των 500 δισ. ευρώ για 5 χρόνια, που θα δημιουργήσει 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Άλλες μελέτες για τον κλάδο των ΑΠΕ  αναφέρονται σε 50.000 νέες θέσεις εργασίας ανά 1 δις ευρώ επένδυση.

Αυτό πρακτικά για την Ελλάδα σημαίνει: δημιουργία 250.000 νέων θέσεων εργασίας, κυρίως μέσα από δομές του λεγόμενου τρίτου τομέα – κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις – αλλά και  σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε τομείς κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών και υπηρεσιών.

Στην διάρκεια της μεταπολίτευσης έχουμε δαπανήσει περισσότερα από 240 δις ευρώ σε εξοπλιστικά προγράμματα και τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε λάβει περισσότερα από 250 δις ευρώ δάνεια… Κι όμως με  ένα γενναίο πρόγραμμα στοχευμένων πράσινων επενδύσεων της τάξης μόλις 5 δισ. ευρώ το χρόνο για 5 χρόνια, μπορούμε να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 250.000 νέες “πράσινες” θέσεις εργασίας στην Ελλάδα μέχρι το 2020.

Μπορούμε να επιτύχουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας με ελάχιστους οικονομικούς πόρους σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούνται για τη «σωτηρία»  της πλασματικής οικονομίας. Μόνο η διάσωση των τραπεζών κόστισε παγκοσμίως πάνω από 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια…

Χρειάζεται να ενισχυθεί η κοινωνική αλληλέγγυα και συνεργατική επιχειρηματικότητα, να ιδρυθούν περισσότερες νεανικές επιχειρήσεις και να στραφούν  οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε οικολογικά – κοινωνικά καινοτόμες και υπεύθυνες επενδύσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν δοθούν φορολογικά κίνητρα, λειτουργήσουν ευέλικτα εργαλεία χρηματοδότησης (συνεταιριστικές τράπεζες, μικροπιστώσεις, συνεργασία με οικολογικά funds, ομόλογα έργου, κεφάλαια εκκίνησης),  γίνει μεταφορά πόρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου 2014-2020.

Πολλά χρόνια ζούσαμε με μια οικονομία βρώμικη, σπάταλη, ανεύθυνη που οδήγησε στα ελλείμματα και στο χρέος. Το πληρώσαμε ακριβά και τώρα βιώνουμε τις καταστροφικές συνέπειες. Γι’ αυτό οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία” προτείνουμε την στροφή της οικονομίας μας σε οικολογικά και κοινωνικά καινοτόμους τομείς όπως:  παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία, βιώσιμη αλιεία, εναλλακτικό τουρισμό, διαχείριση – προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και πολλά άλλα. Αυτά αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ταμπακιέρα. Όλα τα άλλα είναι λόγια και συνθήματα του αέρα…

Posted on 18/05/2014 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top