ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Όχι στις απειλές της Monsanto κατά του Avaaz

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρουν θέση σχετικά με την απαίτηση της εταιρίας Monsanto από το κίνημα Avaaz να παραδώσει τις υπογραφές και τα e-mails πάνω από 1,4 εκατ. Ευρωπαίων που ζητούσαν από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μπλοκάρισμα της ανανέωσης της άδειας της δραστικής ουσίας glyphosate  που βρίσκεται στο ζιζανιοκτόνο RoundUp.

Η καμπάνια πολλών φορέων στην Ευρώπη απαιτούσε η χρήση της glyphosate (γλυφοσάτη) να σταματήσει μέχρι να αποδειχθεί από έρευνες ανεξάρτητων επιστημόνων ότι είναι ασφαλής. Είναι μια θέση συμβατή με την έννοια της πρόληψης, δηλαδή τα διάφορα προϊόντα να μπαίνουν στην αγορά μόνο αν αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλή, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, όπου τα επικίνδυνα χημικά έμπαιναν και παρέμεναν στην αγορά μέχρι να αποδειχθεί μετά τη χρήση τους ότι είναι πράγματι επικίνδυνα, όταν όμως αυτό είχε ήδη προκαλέσει (συχνά) σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Η μεγάλη κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα μια “μερική νίκη”, αφού η ΕΕ αποφάσισε να συνεχιστεί η χρήση για άλλους 18 μήνες και να διεξαχθούν παράλληλα επιπλέον επιστημονικές μελέτες για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις από τη χρήση της glyphosate (γλυφοσάτη). Η εταιρία Monsanto πίεζε για παράταση της άδειας χρήσης για 15 χρόνια, ή το λιγότερο για 9 χρόνια.

Η συμμετοχή των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (και των Ευρωπαίων Πράσινων) στην καμπάνια

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είχαμε καλέσει (και) την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση στο θέμα του επικίνδυνου ζιζανιοκτόνου RoundUp και να ταχθεί σταθερά και ξεκάθαρα με την μη ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας και χρήσης του. Απαιτήσαμε διαφάνεια και σαφή θέση του υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά, επειδή ήταν κάτι που αφορούσε όλους τους πολίτες, όχι μόνο τους γεωργούς.

Η υπόθεση του ζιζανιοκτόνου ROUNDUP έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία γιατί, αν και περιέχει το συστατικό glyphosate, που θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον αλλά και για την υγεία, κυκλοφορεί και χρησιμοποιείται ευρέως (και στην Ελλάδα). Στις διαπιστωμένες βλάβες που προκαλεί στο περιβάλλον έρχονται να προστεθούν οι ανησυχίες για «πιθανή πρόκληση καρκίνου» από την τοξική αυτή ουσία, όπως διαπιστώνει με ανακοίνωσή του ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), που λειτουργεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Πάνω από 2.000.000 πολίτες υπέγραψαν έκκληση για την κατάργησή του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε να τεθούν περιορισμοί στη χρήση της glyphosate. Γύρω από το θέμα της ανανέωσης ή όχι της άδειας κυκλοφορίας και χρήσης του εξελίχθηκε μια μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση όχι μόνο στα εθνικά κοινοβούλια αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων στην Γερμανία.

Για μια νέα αγροτική πολιτική

Με αφορμή και το θέμα του ζιζανιοκτόνου RoundUp, οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η ελληνική κοινωνία, οι γεωργοί και οι καταναλωτές δεν πρέπει να είναι παθητικοί θεατές των εξελίξεων και των αποφάσεων που αφορούν την ίδια τη ζωή μας. Δεν μπορεί σε κρίσιμα θέματα τις αποφάσεις να τις λαμβάνει η κυβέρνηση – η εκάστοτε κυβέρνηση – μόνη της.

Η κρίση θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, ιδιαίτερα στα θέματα γεωργίας και διατροφής. Το λανθασμένο αγροτικό μοντέλο συνέβαλε στην πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε σήμερα. Ακόμα και στα αγροτικά προϊόντα η χώρα μας είχε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, αν συγκρίνουμε από την μία τις εξαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, προϊόντων μεταποίησής τους και από τη άλλη εισαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τροφίμων, λιπασμάτων – σπόρων – φυτοφαρμάκων και εργαλείων καλλιέργειας. Παρά τις τεράστιες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (με το 80% να κατευθύνεται όμως στο 20% των αγροτών) αλλά και τις άστοχες, παράτυπες (ή και παράνομες) επιδοτήσεις από τον εθνικό προϋπολογισμό, δεν δημιουργήθηκε ένα βιώσιμο μοντέλο γεωργίας προς όφελος των γεωργών, των καταναλωτών, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και της οικονομίας.

Παρά τις σημαντικές και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από τα κάτω, από τους ίδιους του παραγωγούς, η αγροτική παραγωγή αλλά και οι αγρότες βρίσκονται υπό ασφυκτικό έλεγχο και μεγάλη εξάρτηση από λίγες αγρο-βιομηχανίες (μέσω των σπόρων, των αγρο-χημικών και των εφοδίων καλλιέργειας). Δεν είναι τυχαία η συγκέντρωση πλούτου και δύναμης σε λίγες αγρο-βιομηχανίες, όπως αποκαλύπτει η προσφορά ύψους 65 δις από την Bayer, που ελέγχει τον τομέα των αγρο-χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, για εξαγορά της Monsanto, που ελέγχει τους σπόρους και προωθεί τα γενετικά τροποποιημένα είδη (μεταλλαγμένα).

Η υπερβολική εξάρτηση της (ελληνικής) γεωργίας από τις αγρο-βιομηχανίες και από τις εισαγωγές – σχεδόν για όλα όσα απαιτούνται για τις καλλιέργειες – έχει τελικά ως αποτέλεσμα να μην είναι αποδοτικές, να μην είναι οικονομικά (όχι μόνο οικολογικά) βιώσιμες πολλές από τις καλλιέργειες. Αν αυτό συνδυαστεί με την υπερχρέωση πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την αδυναμία πλέον να δανειστούν από τις τράπεζες καθώς και την απότομη αύξηση της φορολογίας, βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερης κατάρρευσης της γεωργίας στη χώρα μας και εγκατάλειψης της υπαίθρου από τους πολλούς.

Η σταδιακή απεξάρτηση από τους σπόρους, τα χημικά λιπάσματα και τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα και η στροφή σε οικολογικά και καινοτόμα μοντέλα γεωργικής παραγωγής, η δημιουργία δικτύων παραγωγών και καταναλωτών (ώστε να απολαμβάνουν πιο δίκαιες τιμές και οι αγρότες αλλά και οι καταναλωτές), η σύνδεση του τουρισμού με την ποιοτική καλλιέργεια και την κατανάλωση ποιοτικών τοπικών προϊόντων, η μείωση των μεσαζόντων και η παραγωγή νέων προϊόντων μεταποίησης που να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών για καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο υγιεινή διατροφής φαντάζουν ως η μόνη διέξοδος όχι μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και αναζωογόνησης της οικονομίας και της γεωργίας.

Posted on 27/02/2018 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top