“Βρόχος οι εξοπλισμοί για το δημόσιο χρέος – εικόνες από το 2003 στο 2022;

Διαβάστε το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 03.10.2003. Μήπως μεταφέρει  και εικόνα από το μέλλον; Έχουν προγραμματιστεί δαπάνες για νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 11 δις και είναι πιθανόν να φτάσουν τα 18 δις τα επόμενα χρόνια. Μήπως δεν έχουμε πάρει το μάθημα για το πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία…

Το άρθρο στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ το 2003 ήταν μια από τις πολλές προειδοιποιήσεις ότι πηγαίνουμε με ταχύτητα να πέσουμε πάνω στον τοίχο. 

Το άρθρο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2003 – Ξέραμε!

Το μεγάλο «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας παραμένει το δημόσιο χρέος που κλείνει και το 2003 πάνω από το ψυχολογικό όριο του 100%. Τα στοιχεία που περιέχονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα οποία δημοσιοποίησε χθες ο υπουργός Οικονομίας κ. N. Χριστοδουλάκης, αν και αισιόδοξα, μαρτυρούν τη βασανιστική πορεία του δημοσίου χρέους, που το 2003 κλείνει στο 101,7% του ΑΕΠ αντί του 100,2% που υπολόγιζε αρχικά το οικονομικό επιτελείο.

Στο τέλος του 2004 το χρέος εκτιμάται ότι θα πέσει στο 98,5%, δηλαδή κάτω από το 100% του ΑΕΠ, ένα στόχο που σύμφωνα με προγενέστερες κυβερνητικές προβλέψεις, θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί από το 2001, επί θητείας δηλαδή στο οικονομικό επιτελείο του κ. Γ. Παπαντωνίου.

Κυριολεκτικά σε βρόχο για το χρέος (που θα ανέλθει στα 163,9 δισ. ευρώ το 2004) εξελίσσονται τα δάνεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Για εξοφλήσεις τέτοιων δανείων η Ελλάδα θα καταβάλει δαπάνες αυξημένες σε ποσοστό που ξεπερνά το 95% και αγγίζει το 2004 τα 2,3 δισ. ευρώ, από 1,2 δισ. ευρώ που υπολογίζονταν αρχικά για το 2003.

Αυξημένες σε ποσοστό πάνω από 80% φαίνεται ότι είναι οι συγκεκριμένες δαπάνες όσον αφορά και τον τρέχοντα προϋπολογισμό, σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Έτσι, ενώ αρχικά οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ποσό 1,2 δισ. ευρώ, στο προσχέδιο το ποσό αυτό για το 2003 αυξάνεται στα 2,1 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του στρατιωτικού χρέους, εφ’ εξής και έπειτα από μυστική συμφωνία με τρεις τράπεζες αναλαμβάνεται (έως ένα ύψος) να καταβάλλονται για μία τριετία από τα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα. Πρόκειται στην ουσία για τρικ που μεταφέρει εξοπλιστικές δαπάνες στο μέλλον, να πληρωθούν από την επόμενη κυβέρνηση.

Στο εν λόγω τρικ στηρίζεται και η εξαγγελθείσα μείωση του ποσοστού των αμυντικών δαπανών από το 5% στο 3,5% του ΑΕΠ, που έκανε πρόσφατα ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Χάρτας για την Πραγματική Σύγκλιση. Υποτίθεται, σύμφωνα πάντα με την κυβερνητική αναφορά, ότι το περίσσευμα αυτό του 1,5% από τα εξοπλιστικά θα μεταφερθεί στην παιδεία.

————————————————————————————————————————————————

Μπορεί να είναι εικόνα αεροσκάφος και κείμενο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19.1.2022

———————————————————————————————————————————————

2022: Τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα οδηγούν σε τεράστια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών

Στην διάρκεια της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης 2010-2019 οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα μειώθηκαν, παρόλα αυτά η χώρα δαπανούσε σημαντικά ποσά που την κατέτασσαν 3η κατά σειρά χώρα σε δαπάνες αναλογικά ως προς το ΑΕΠ της το 2018.

General government expenditure on defence, 2018

H Ελλάδα θα δαπανήσει 18 – 20 δις για εξοπλιστικά προγράμματα μέχρι το 2030 με βάση τους σημερινούς σχεδιασμούς, ποσό περίπου διπλάσιο από αυτό που δαπάνησε την περίοδο 2001-2010.
Τα 3,5 δις θα δαπανηθούν μάλιστα το 2022 και είναι ποσό ίσο (συμπτωματικό 😉 με την προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό 2022 ΑΥΞΗΣΗ των εσόδων από την φορολογία (εισοδήματος πολιτών και από ΦΠΑ).
Οι ετήσιες δαπάνες για εξοπλισμούς φτάνουν λοιπόν ξανά, μέσα στην σημερινή κρίση, αυτές της προ δημοσιονομικής κρίσης εποχής. Ήδη έχουν κλείσει συμφωνίες για αγορές ύψους πάνω από 11 δις. Και η πίεση να αγοράσουμε και άλλα είναι μεγάλη.
Από το 1974 έως το 2010 η Ελλάδα είχε δαπανήσει πάνω από 250 δις ευρώ σε στρατιωτικές δαπάνες, κάτι που συνέβαλε σημαντικά στο τεράστιο δημόσιο χρέος ύψους 310 δις και στη χρεοκοπία της χώρας.
Annual Greek GDP, military expenditure (milex), and public debt growth (percent). Sources: See Table 1. 

Annual Greek GDP, military expenditure (milex), and public debt growth (percent)

Η μη επίλυση των Ελληνο-Τουρκικών στη βάση του δικαίου και της λογικής με δίκαιο συμβιβασμό που δεν έχει επιπτώσεις στην κοινωνία και τη χώρα συνεχίζει να έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Posted on 20/01/2022 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top