Η απάντηση της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου σε επιστολή των πράσινων π. Ευρωβουλευτών Χρυσόγελου, Τρεμόπουλου για το Φόρουμ Αερίου

Απάντηση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κας Νατάσας Πηλείδου, στην Ανοικτή Επιστολή στον Ν. Αναστασιάδη και στην ίδια από τους δύο Πράσινους πρώην ευρωβουλευτές Ν. Χρυσόγελο και Μ. Τρεμόπουλο, ενόψει της κυπριακής προεδρίας στο Φόρουμ Αερίου. Με την επιστολή τους οι δύο Πράσινοι π. ευρωβουλευτές ζήτησαν – εκπροσωπώντας τους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ – βιώσιμο αναπροσανατολισμό για το Φόρουμ Αερίου της Αν. Μεσογείου, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης και στις επείγουσες απαιτήσεις της.

 

σ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Γραφείο Υπουργού

Επιστολή της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσα Πηλείδου για το Φόρουμ Αερίου

Αγαπητοί κύριοι Τρεμόπουλε και Χρυσόγελε, 

Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2022 σχετικά με την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον οργανισμό East Mediterranean Gas Forum (EMGF) για το 2022, καθώς και την απαντητική προς εσάς επιστολή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2021 και θα ήθελα να σας αναφέρω τα πιο κάτω αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την λεπτομερή ανάλυσή σας αλλά και τις εισηγήσεις σας

Ο διεθνής νεοσύστατος οργανισμός EMGF, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, με σκοπό να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα για την ενεργειακή συνεργασία και σύμπραξη των χωρών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι θεσμοθετημένοι στόχοι του, όπως αναφέρετε και στην επιστολή σας, εστιάζουν στη δημιουργία μιας περιφερειακής αγοράς αερίου, πλην όμως δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό. Στους στόχους του EMGF περιλαμβάνεται επίσης και η βελτιστοποιημένη και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη των πόρων. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού η πολιτική και οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι δεσμεύουν και την Κυπριακή Δημοκρατία, για ενεργειακή μετάβαση και εκπομπές μηδενικού ισοζυγίου μέχρι το 2050 είναι γνωστοί και δεν μπορούν να αγνοηθούν. 

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι στα πλαίσια του EMGF, έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένες ομάδες εργασίας με την εμπλοκή τόσο των Κυβερνήσεων όσο και της βιομηχανίας μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής των εταιρειών που συμμετέχουν στο EMGF, με γενικότερο θέμα την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι ομάδες εργασίας αφορούν στην απανθρακοποίηση του φυσικού αερίου (Natural Gas Decarbonization), την χρήση LNG στα καύσιμα πλοίων και την προοπτική χρήση υδρογόνου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην τελευταία σύνοδο, οι Υπουργοί που συμμετείχαν ενέκριναν τα συμπεράσματα της πρώτης φάσης της μελέτης για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική του EMGF (EMGF Long Term Strategy), η οποία αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή μετάβαση και έδωσε έμφαση στην προώθηση συντονισμένης κλιματικής δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στη βάση αυτή, έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη φάση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής του EMGF η οποία θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2022 και θα συμπεριλάβει τις απαραίτητες δράσεις μέσω οδικού χάρτη με σαφή χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού που αφορούν και την πράσινη ενεργειακή μετάβαση

Επιπρόσθετα, ως προεδρεύουσα χώρα του EMGF για το 2022, η Κύπρος έχει εισηγηθεί και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Οργανισμού κατά την 17η Σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου, η δημιουργία τεχνικών ομάδων με τη συμμετοχή των εταιρειών για την εκπόνηση μελετών σχετικές με τη πράσινη ενεργειακή μετάβαση, όπως η περιφερειακή μεταφορά και αποθήκευση CO2, η πράσινη ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και τα εναλλακτικά καθαρά καύσιμα. Εξάλλου, στο πρόγραμμα εργασιών του EMGF για το 2022 προγραμματίζονται επίσης πρωτοβουλίες που αφορούν στην καταγραφή του αποτυπώματος άνθρακα (Carbon Footprint) και των περιβαλλοντικών στόχων των κρατών μελών, καθώς και ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής για τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσω βελτιστοποίησης διεργασιών και μείωσης του μεθανίου εντός της επόμενης δεκαετίας

Όσον αφορά τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Στρατηγικό Σχεδιασμό, επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) περιλαμβάνεται σχεδιασμός ως προς την Ενεργειακή Πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει των στόχων και υποχρεώσεων που πρέπει να επιτύχει η χώρα για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι το 2030, όπως προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Στο ΕΣΕΚ περιλαμβάνονται επίσης οι εθνικοί σχεδιασμοί που αφορούν τη διαμόρφωση του Ενεργειακού Μείγματος της Κύπρου με ορίζοντα μέχρι και το 2050, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές και οικονομικές παραμέτρους που διέπουν τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την συνδεσιμότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος με την ηπειρωτική Ευρώπη, την Έλευση Φυσικού Αερίου, την ενεργειακή απόδοση και το κόστος καυσίμων και ρύπων, αναδεικνύοντας παράλληλα τον βέλτιστο Οικονομικά τρόπο επίτευξης των στόχων της Δημοκρατίας. Ο Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το κλίμα πρόκειται να αναθεωρηθεί το 2023 με σκοπό να ενταχθούν πρόσθετα μέτρα και πολιτικές που θα οδηγήσουν στην πράσινη μετάβαση

Ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και τον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ ταυτόχρονα κατά την υλοποίησή του καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για κινητοποίηση και των ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα θα ήθελα να αναφερθώ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπροςτο αύριο» όπου πέραν του 40% των κονδυλίων που περιλήφθηκαν σε αυτό αφορούν την πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της πράσινης φορολογίας, την ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη διευκόλυνση των ενεργειακών ανακαινίσεων στα κτίρια και την επιτάχυνση της ηλεκτρικής Κινητικότητας, ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που στοχεύουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σχετικά με τη μαζική ανάπτυξη έξυπνων μετρητών καθώς χρηματοδότηση για το έργο EuroAsia Interconnector το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αττό καθαρότερες πηγές, ιδίως από ανανεώσιμες πηγές

Θεωρώ σκόπιμο να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Κύπρος για ετοιμασία ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για τις εποικοδομητικές σας προτάσεις

Με εκτίμηση

Νατάσα Πηλείδου Υπουργός 

Κοιν.:

Κύριο Νίκο Αναστασιάδη 

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη 

Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

——————————————————————————————————————————————————-

Η ανοικτή επιστολή στον Νίκο Αναστασιάδη και στην υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, από τους δύο Πράσινους πρώην ευρωβουλευτές, ενόψει της κυπριακής προεδρίας στο Φόρουμ

Αλλαγή προσανατολισμού του Φόρουμ Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) ζητά το νέο κόμμα των Πράσινων, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης και στις επείγουσες απαιτήσεις της.

Σε ανοικτή επιστολή των πρώην ευρωβουλευτών Μιχάλη Τρεμόπουλου και Νίκου Χρυσόγελου προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και την υπουργό Ενέργειας κ. Νατάσα Πηλείδου, με την ευκαιρία της κυπριακής προεδρίας στο Φόρουμ Αερίου, απευθύνεται έκκληση για βιώσιμο αναπροσανατολισμό των βασικών κατευθύνσεων του Φόρουμ:

 • ενίσχυση της περιβαλλοντικής ασφάλειας στα ήδη υπό εκμετάλλευση κοιτάσματα,
 • ελαχιστοποίηση των επικίνδυνων διαρροών μεθανίου σε όλο τον κύκλο εξόρυξης και χρήσης,
 • ενσωμάτωση της επίσημης σύστασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας για άμεσο τερματισμό επενδύσεων σε κάθε νέο πρόγραμμα εξορύξεων,
 • σχεδιασμό για σταδιακή μεσοπρόθεσμη απεξάρτηση των χωρών-μελών του Φόρουμ από όλα τα ορυκτά καύσιμα.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θα μπορούσε να εξεταστεί και ενδεχόμενη πρόσκληση συμμετοχής προς την Τουρκία, με προσανατολισμό που θα αποκλείει περαιτέρω έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα επισημαίνεται η ανάγκη μιας νηφάλιας αποτίμησης για το κατά πόσο δικαιώθηκαν, έστω εν μέρει, οι αρχικές υποσχέσεις ότι οι υδρογονάνθρακες θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη ευημερία και ασφάλεια, με καλύτερες προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων της περιοχής.

Η ανοικτή επιστολή των δύο πρώην Πράσινων ευρωβουλευτών κοινοποιείται και στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, με πρόσκληση να στηρίξει ενδεχόμενες πρωτοβουλίες της Κύπρου σε θετική κατεύθυνση, αλλά και να επανεξετάσει το αντίστοιχο ελληνικό πρόγραμμα ερευνών και εξορύξεων υδρογονανθράκων.

Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται ότι οι σημερινοί επίσημοι στόχοι του Φόρουμ Αερίου (που αναφέρονται σε «νέες υποδομές», «μελλοντικά αποθέματα» και «μελλοντικές ανακαλύψεις») είναι αναντίστοιχοι με τα πρόσφατα επίσημα δεδομένα για την κλιματική κρίση: 60% των ήδη επιβεβαιωμένων αποθεμάτων είναι απαραίτητο να μείνουν στη γη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας συνιστά από τον Ιούλιο του 2021 πλήρη τερματισμό νέων ερευνών και εξορύξεων, η 6η Έκθεση του IPCC καταγράφει επιτάχυνση των ρυθμών της κλιματικής κρίσης, η Ανατολική Μεσόγειος σημειώνει ήδη πολλαπλάσια άνοδο θερμοκρασίας από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ από τη σύνοδο της Γλασκόβης εκκρεμεί αναθεώρηση κλιματικών δεσμεύσεων σε πιο φιλόδοξες κατευθύνσεις, από το 2022 και μετά, ιδίως για τις χώρες – μέλη της Ε.Ε.

Η επιστολή καταλήγει με έκκληση να αξιοποιηθεί η κυπριακή προεδρία στο Φόρουμ Αερίου «για πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και ευθύνης απέναντι στην κλιμακούμενη κλιματική κρίση: τόσο στο ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και στις πολιτικές της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Το κείμενο της ανοικτής επιστολής:

Προς:
κ. Νίκο Αναστασιάδη,
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κοινοποίηση:
κα. Νατάσα Πηλείδου,
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, προεδρεύουσα του EMGF για το 2022
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,
πρωθυπουργό της Ελλάδας

Κύριε Πρόεδρε,

Η ανάληψη της προεδρίας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) από την Κυπριακή Δημοκρατία για το 2022, αποτελεί αναμφίβολα σημαντική στιγμή για τη χώρα σας. Παράλληλα, όμως, με το πανηγυρικό κλίμα, είναι σημαντικό να έχουμε όλοι υπόψη, κατά τον σχεδιασμό πολιτικής, την εξέλιξη των βασικών δεδομένων για τα ορυκτά καύσιμα και την κλιματική κρίση:

 • Ακόμη και με 50% πιθανότητες επίτευξης του στόχου για συγκράτηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον +1,5 βαθμό Κελσίου, είναι αναγκαίο να παραμείνουν στη γη τουλάχιστον το 60% των ήδη επιβεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου. Για περιορισμό του ρίσκου σε αποδεκτά ποσοστά, απαιτούνται ακόμη ριζικότεροι περιορισμοί εξορύξεων.
 • Ήδη από τον Μάιο του 2021, η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Pathway to critical and formidable goal of net-zero emissions by 2050, ζητά ρητά άμεσο τερματισμό επενδύσεων σε κάθε νέο πρόγραμμα εξορύξεων ορυκτών καυσίμων.
 • Η 6η Έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) τον Αύγουστο του 2021, τεκμηριώνει ότι η κλιματική κρίση επιδεινώνεται με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς και ότι ο διαθέσιμος χρόνος για την αναγκαία μετάβαση περιορίζεται.
 • Η Μεσόγειος είναι ένα από τα παγκόσμια hotspots κλιματικής κρίσης σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και αναμένεται αύξηση ξηρασιών και ακραίων καιρικών φαινομένων, με την μεσογειακή περιοχή να θερμαίνεται 20% πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
 • Στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι η αύξηση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ άλλων φυσικά για την Κύπρο και την Ελλάδα.
 • Η νέα ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωμεσογειακή συνεργασία θέτει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επιτάχυνση της Πράσινης μετάβασης ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ε.Ε.
 • Στην πρόσφατη σύνοδο COP-26 συμφωνήθηκε πρόβλεψη για αναθεώρηση των δεσμεύσεων των χωρών σε πιο φιλόδοξες κατευθύνσεις, από το 2022 και μετά, ώστε να αποφύγουμε το σενάριο της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας κατά 2,0-2,7 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2060-2100.
 • Η διάσταση αυτή αφορά ιδιαίτερα την Ε.Ε., όπου συμμετέχουν 3 από τις 7 χώρες-μέλη του EMGF (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία), όπως και η Γαλλία, υποψήφια χώρα-μέλος του Φόρουμ.

Οι σημερινοί θεσμοθετημένοι στόχοι του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της ανατολικής Μεσογείου (EMGF) εστιάζουν στη δημιουργία περιφερειακής αγοράς αερίου, με αναφορά σε «νέες υποδομές», «μελλοντικά αποθέματα» και «μελλοντικές ανακαλύψεις». Διαπνέονται από παραδοχές ότι υπάρχει άφθονος διαθέσιμος χρόνος για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αρκετός για να χρησιμοποιηθεί πλήρως το ορυκτό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο και να αποσβεστούν οι σχετικές επενδύσεις που απαιτούν ορίζοντα λειτουργίας τουλάχιστον 30-40 ετών για να είναι οικονομικά αποδοτικές. Όλα τα δεδομένα που παραθέτουμε, όμως, τεκμηριώνουν ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει.

Ως πρώην ευρωβουλευτές, λοιπόν, της Πολιτικής Ομάδας των Πράσινων/EFA και ως ιδρυτικά μέλη του νέου κόμματος των Πράσινων στην Ελλάδα, απευθύνουμε έκκληση προς την Κυπριακή Προεδρία του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) να αναλάβει πρωτοβουλία για επείγουσα αναθεώρηση των στόχων του Φόρουμ, σε κατευθύνσεις συμβατές με τις επείγουσες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Τέτοιες κατευθύνσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ασφάλειας στα ήδη υπό εκμετάλλευση κοιτάσματα.
 • Ελαχιστοποίηση των επικίνδυνων διαρροών μεθανίου όπως επισημαίνει και Επιστολή 50 ΜΚΟ -11 από την Ελλάδα: Σταματήστε την επέκταση των υποδομών ορυκτού αερίου σε όλα τα στάδια εξόρυξης, διακίνησης και τελικής κατανάλωσης.
 • Ενσωμάτωση της σύστασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για άμεσο τερματισμό επενδύσεων σε κάθε νέο πρόγραμμα εξορύξεων.
 • Σχεδιασμό για σταδιακή μεσοπρόθεσμη απεξάρτηση των χωρών-μελών του Φόρουμ από όλα τα ορυκτά καύσιμα, το αργότερο μέχρι το 2050 και το καλύτερο μέχρι το 2040.
 • Σε ένα τέτοιο αναδιαμορφωμένο πλαίσιο, θα μπορούσε να εξεταστεί και ενδεχόμενη πρόσκληση προς την Τουρκία να συμμετέχει και αυτή στο Φόρουμ, υπό νέο προσανατολισμό που θα αποκλείει περαιτέρω έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο: κάτι τέτοιο θα απέκλειε στην πράξη και το ενδεχόμενο επανάληψης των εντάσεων του 2020.

Μια τέτοια αναθεώρηση στόχων, μπορεί να οδηγήσει σε μετεξέλιξη του Φόρουμ σε διακυβερνητικό Φόρουμ Ενεργειακής Μετάβασης και Πράσινης Συμφωνίας για την Ανατολική Μεσόγειο. Αξιοποιώντας την εμπειρία από διάφορους περιβαλλοντικούς και άλλους θεσμούς διακυβέρνησης θα προτείναμε παράλληλα να συσταθεί και να λειτουργήσει μια συνέλευση φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και της αυτοδιοίκησης, που θα διευκολύνει την επιτάχυνση των αλλαγών που απαιτούνται.

Η ανάληψη της προεδρίας του EMGF από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μια καλή ευκαιρία και για αποτίμηση των μέχρι τώρα επιλογών για προώθηση εκτεταμένων ερευνών και εξορύξεων υδρογονανθράκων. Στην υιοθέτησή τους δεν είχαν βαρύνει μόνο οι εκτιμήσεις εκείνης της εποχής για την κλιματική κρίση, αλλά και οι προσδοκίες για οικονομικά οφέλη και γεωπολιτική αναβάθμιση. Αξίζει λοιπόν να κάνουμε όλοι μια νηφάλια αποτίμηση για το κατά πόσο δικαιώθηκαν, έστω εν μέρει, οι υποσχέσεις ότι οι υδρογονάνθρακες θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη ευημερία και ασφάλεια, με καλύτερες προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων της περιοχής.

Για όλες τις χώρες της περιοχής, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η συνεργασία για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα προσφέρουν μια καλύτερη βάση για επίλυση πολλών από τα προβλήματα της περιοχής, αφού είναι διαθέσιμες σε αφθονία για όλες τις χώρες. Σε κάθε περίπτωση,, προστατεύουν το εύθραυστο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον από κινδύνους που σχετίζονται με την εξόρυξη, μεταφορά και αποθήκευση ορυκτών καυσίμων. Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο ένα κοινό περιβαλλοντικό αγαθό αλλά και η βάση των οικονομιών όλων των χωρών της περιοχής και τόπος γέννησης και αλληλεπίδρασης των πιο σημαντικών πολιτισμών.

Οφείλουμε, λοιπόν, να την προστατέψουμε μακροχρόνια, από περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους, διασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια βιωσιμότητα και ευημερία των κοινωνιών και οικονομιών της περιοχής. Ήδη, άλλωστε, οι περισσότερες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, αλλά και η Ελλάδα) δεσμεύονται πλέον να μην προχωρήσουν σε νέες άδειες ερευνών και εξορύξεων.

Με τις σκέψεις αυτές, σας καλούμε να αξιοποιήσετε την Κυπριακή Προεδρία στο EMGF για πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και ευθύνης απέναντι στην κλιμακούμενη κλιματική κρίση: τόσο στο ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και στις πολιτικές της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κοινοποιούμε τέλος την επιστολή αυτή και στον Έλληνα πρωθυπουργό, καλώντας τον να στηρίξει ενδεχόμενες κυπριακές πρωτοβουλίες για βιώσιμο αναπροσανατολισμό του Φόρουμ Αερίου Ανατολικής Μεσογείου, επανεξετάζοντας παράλληλα το αντίστοιχο ελληνικό πρόγραμμα ερευνών και εξορύξεων υδρογονανθράκων.

Με εκτίμηση

Μιχάλης Τρεμόπουλος,
Νίκος Χρυσόγελος,
πρώην ευρωβουλευτές της Πολιτικής Ομάδας των Πράσινων/EFA

Posted on 11/04/2022 in Άρθρα, Δελτία Τύπου, Δράσεις, Επιστολές

Share the Story

Back to Top