Στηρίξτε την πρωτοβουλία #HumanLesvos, #efharistoLesvos2015

Στηρίζουμε την καμπάνια “τι μπορούμε να κάνουμε και για τους πρόσφυγες και για τη Λέσβο” που ξεκίνησε η πρωτοβουλία #HumanLesvos για να στηρίξει το νησί #efharistoLesvos2015 #Λέσβος

Στηρίξτε την πρωτοβουλία #HumanLesvos.

Θυμηθείτε και δείξτε την ευγνωμοσύνη σας για όσα έκανε το νησί τόσα χρόνια #efharistoLesvos2015
Ας υποστηρίξουμε μαζί την αλλαγή της ευρωπαϊκής και εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής.
Η Λέσβος και τα άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πληρώνουν πολύ μεγάλο τίμημα για την ανεπάρκεια κι ανικανότητα των κυβερνήσεων της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων.

Οι συνθήκες για τους χιλιάδες αιτούντες άσυλο στο στρατόπεδο της Μόριας είναι ντροπή για όλους κι όλες μας.

Πρέπει να δράσουμε για να σταματήσουμε την άνοδο του ανορθολογισμού, της ξενοφοβίας και της βίας στο νησί, και να απαντήσουμε στην αυξανόμενη επιρροή των ακραίων αφηγήσεων της.

Η απάντησή μας πρέπει να λάβει υπόψη τις φωνές των ανθρώπων που πλήττονται από αυτή τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση, με δεδομένα, γεγονότα και πληρότητα.
Ακολουθήστε, στηρίξτε και διαδώστε αυτή την πρωτοβουλία. Επικοινωνήστε με το @humanlesvos για να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε.
Αυτά τα μικρά πράγματα που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας, μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά!

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Remember and show your gratitude for what the island has done during so many years  #efharistoLesvos2015
Let us advocate together for a change in European and national migration policies.
Lesvos and the other eastern Aegean islands are paying for too long, a far too high price for the isufficience of EU and Greek governments.
The conditions for the thousands of asylum seekers in Moria camp are a shame for all of us.
We must act to stop the rise of irrationality, xenophobia and violence on the island, and answer the growing influence of the global extreme right narratives.
Our answer has to take in account the voices of the people affected by this ongoing humanitarian crisis, with data, facts and heartfullness.
Follow, support and spread this initiative. Get in contact with @humanlesvos for finding out what you can do to help.
Those little things each one could do, can really make a difference!

Posted on 19/07/2020 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top