9 θέσεις ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ: πιο οικονομικό τραπέζι για καταναλωτές, πιο δίκαιο εισόδημα για γεωργούς. Άρθρο Ν. Χρυσόγελου

Να γίνει φθηνότερο το τραπέζι της Μεσογειακής και Φυτικής Διατροφής

9 προτάσεις από το Πράσινο & Μωβ, σε συνάντηση με τη Greenpeace

9 προτάσεις για να γίνει μόνιμα φθηνότερο το τραπέζι της μεσογειακής και φυτικής διατροφής για τα νοικοκυριά της χώρας μας, καταθέτει το Πράσινο & Μωβ. Οι προτάσεις, που συνδέονται και με τις απαραίτητες και επείγουσες αλλαγές στο αγροτικό μοντέλο και τα πρότυπα  διατροφής, συζητήθηκαν σε διαδικτυακή συνάντηση με το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace στο πλαίσιο των συναντήσεων της οργάνωσης με πολιτικά κόμματα.

Από το Πράσινο & Μωβ συμμετείχαν ο Δομήνικος Χρυσίδης ως συν-επικεφαλής της συμμαχίας, η Όλγα Κήκου, συντονίστρια της ευρωπαϊκής εκστρατείας ΤΕΡΜΑ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ και στέλεχος της διεθνούς οργάνωσης Compassion in World Farming για τη μεταρρύθμιση της κτηνοτροφίας και τα δικαιώματα των παραγωγικών ζώων, ο πρώην ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος, o Ηλίας Παπαθεοδώρου και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος.  Από το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace συμμετείχαν η Έλενα Δανάλη, υπεύθυνη της εκστρατείας για βιώσιμη γεωργία, και η Ναταλία Τσιγαρίδου, υπεύθυνη εκστρατείας για την πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη..

Το Πράσινο & Μωβ προωθεί αλλαγή μοντέλου για την ελληνική γεωργία για παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών τροφίμων για όλους και όλες,  αξιοπρεπείς όρους εργασίας και διαβίωσης για τους αγρότες και τους εργάτες γης, στήριξη της ευζωίας των ζώων, της βιοποικιλότητας και των προσαρμοσμένων τοπικών ποικιλιών, αλλά και αποτελεσματικές πολιτικές προστασίας για έδαφος, αγροτικά οικοσυστήματα και υπόγεια νερά. Παράλληλα αγωνίζεται για βιώσιμα πρότυπα διατροφής, βασισμένα στη μεσογειακή ή και την 100% φυτική διατροφή και συμβατά με το κλίμα, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της υγείας μας. Κάτι τέτοιο απαιτεί και λιγότερη κατανάλωση κρέατος, με  πρώτο σταθμό τον στόχο για μείωση 50% μέχρι το 2030.

Επιγραμματικά οι 9 προτάσεις του Πράσινο & Μωβ:

  • Δραστική μείωση ΦΠΑ στα φυτικά τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής (ενδεικτικά: φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψωμί, ελαιόλαδο, ζυμαρικά), μηδενισμός του στα βιολογικά. Είναι ένα μέτρο δίκαιο και για τους καταναλωτές και για τους γεωργούς.  Παράλληλα πρέπει να δοθούν κίνητρα, μεταξύ άλλων και φορολογικά, ώστε να επενδύσουν οι γεωργοί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να μειώσουν το ενεργειακό κόστος καθώς και σε συστήματα εξοικονόμησης νερού ώστε να μειωθούν το συνολικό κόστος και η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την γεωργική δραστηριότητα.
  • Κατάργηση των επιδοτήσεων στην εντατική, βιομηχανική κτηνοτροφία, που απορροφούν σήμερα πολύ πάνω από το 50% της ΚΑΠ. Μεταφορά τους σε καλλιέργειες τροφίμων με βιολογική γεωργία και με γεωργία χαμηλών εισροών σε χημικά, για καλύτερα εισοδήματα στους αγρότες και για χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές.
  • Αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ώστε οι επιδοτήσεις να μην πριμοδοτούν τις μεγάλες ιδιοκτησίες και την εντατική παραγωγή. Θα πρέπει να υπάρξουν ευέλικτα και απλά προγράμματα που θα στηρίξουν τη γεωργία, ιδιαίτερα την παραδοσιακή οικολογική γεωργία, σε ορεινές και σε νησιωτικές περιοχές που σήμερα έχουν πολύ περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση σε επιστημονική στήριξη και σε προγράμματα. Σημαντικό εργαλείο θα  ήταν και η υποστήριξη προγραμμάτων συλλογής, επιστημονικού ελέγχου και διάθεσης τοπικών σπόρων και ποικιλιών σε τοπικές τράπεζες σπόρων, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανθεκτικότητά τους και την δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα.
  • Διατροφική αυτοδυναμία σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με προτεραιότητα στη χρήση των σιτηρών για ανθρώπινη διατροφή. Προτεραιότητα στις καλλιέργειες για διατροφή, αντί για ζωοτροφές ή βαμβάκι, ώστε να συμπιεστούν οι τιμές των τροφίμων. Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην καλλιέργεια τοπικών ειδών και ποικιλιών που έχουν προσαρμοστεί στο κλίμα της περιοχής και είναι πιθανόν να είναι πιο ανθεκτικά στις νέες κλιματικές συνθήκες που δημιουργούνται με την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας και της αύξησης της έντασης  και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, της ξηρασίας κ.α. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες επανακαλλιέργειας ιδιαίτερα μέσα από συνεργατικά σχήματα και πρωτοβουλίες νέων σε περιοχές που λόγω υπερτουρισμού ή άλλων κοινωνικών -δημογραφικών αλλαγών είχε εγκαταλειφθεί η γεωργία. Η υπερβολική εξάρτηση από εισαγωγές τροφίμων μας αφήνει ως κοινωνία έκθετη  σε διατροφικές κρίσεις  όχι μόνο λόγω πολέμων ή ασθενειών αλλά και λόγω ανταγωνισμού χρήσεων της γης.
  • Συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης για τις στρατηγικές της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα και τα τρόφιμα «από το χωράφι στο πιάτο»: να σταματήσει η κυβερνητική αδράνεια για τα οικολογικά συστήματα (eco schemes) και τα μέτρα ευζωίας των ζώων, αλλά και για κρίσιμους δεσμευτικούς στόχους του 2030, όπως μερίδιο βιολογικής παραγωγής 25% και μείωση φυτοφαρμάκων κατά 80%, που οδηγεί και σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
  • Συμπληρωματικά εισοδήματα για τους αγρότες: παράλληλη παραγωγή ενέργειας στο κτήμα (αγροβολταϊκά) ή σε στέγες εγκαταστάσεων, αγροτουρισμός, αξιοποίηση των αγροτικών υπολειμμάτων για ενέργεια ή ζωοτροφές. Θα πρέπει ο δεύτερος πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών υποδομών στην ύπαιθρο και σε περιοχές με γεωργική δραστηριότητα ώστε να εξυπηρετούν και τους κατοίκους αλλά και εργάτες γης και τις οικογένειές τους.  Χωρίς ένα πρόγραμμα στήριξης συνολικά της γεωργικής δραστηριότητας αλλά και των υποδομών που χρειάζεται σήμερα ένας γεωργός, μια γεωργική δραστηριότητα, για γεωργική περιοχή αλλά και  οι εργάτες γης θα είναι σύντομα εξαιρετικά δύσκολο να καλλιεργείται η γη και να διασφαλίζει προϊόντα που θα καλύπτουν τις διατροφικές μας ανάγκες. Μια κυκλική οικονομία της υπαίθρου είναι αναγκαία βάση για να μειωθούν οι δαπάνες για τους γεωργούς αλλά και να μειωθούν οι εξωτερικές εισροές (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) και να εξασφαλιστούν συμπληρωματικά εισοδήματα μέσω της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ακόμα και από παραπροϊόντα ή υπολείμματα των καλλιεργειών ή της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Θα πετύχουμε επίσης μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων.
  • Φρένο στις αλλαγές χρήσεων αγροτικής γης, ιδίως στις τουριστικές περιοχές και γύρω από τις πόλεις. Ιδιαίτερα στα νησιά γίνεται σήμερα μια μεγάλης κλίμακας αλλαγή χρήσεων γης και μετατροπής όλης της γης σε βάση για project real estate που στο τέλος εκτοπίζουν ακόμα και όσους επιμένουν να καλλιεργούν. Είναι σημαντικό να υπάρξει πάγωμα της αλλαγής χρήσεων γης από γεωργική σε τουριστική – real estate αλλά και πάγωμα νέας δόμησης σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα χρήσεις γης μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν σχέδια χρήσεων γης. Σύνδεση του τουρισμού με την τοπική γεωργία και τα τοπικά προϊόντα.
  • Απευθείας διασύνδεση παραγωγών-καταναλωτών: τοπικές λαϊκές αγορές παραγωγών, δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών.
  • Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού: διεύρυνση αρμοδιοτήτων, πλήρης κάλυψη των κενών σε στελέχωση.

Από την πλευρά της Greenpeace έγινε ενημέρωση για τις προτάσεις αγροτικής πολιτικής της οργάνωσης σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και για την κριτική τους για την ουσιαστική απουσία του αγροδιατροφικού τομέα από το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι τα ζητήματα του αγροδιατροφικού μοντέλου αξίζουν μια πολύ σημαντικότερη θέση στον δημόσιο διάλογο.

 

Πιο οικονομικό τραπέζι Μεσογειακής και Φυτικής Διατροφής, πιο δίκαιο εισόδημα για τους γεωργούς

 

 

 

 

 

Του Νίκου Χρυσόγελου

Π. Ευρωβουλευτή ΠΡΑΣΙΝΟΙ / EFA

επικεφαλής ψηφοδελτίου ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ στην Α’ Αθήνας

Μπορούμε να έχουμε πιο οικονομικό τραπέζι αλλά και πιο δίκαιο εισόδημα για τους γεωργούς; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους Πράσινους και τη συμμαχία στην οποία συμμετέχουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, το ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ, www.prasinomov.gr μια συμμαχία 7 κομμάτων και σχημάτων που συμμετέχει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου με 259 υποψήφια άτομα στις 59 περιφέρειες. Το Πράσινο & Μωβ έχει την επίσημη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και των Ευρωβουλευτών της Ομάδας Πράσινοι/ΕFA.

Η απάντηση στο ερώτημα είναι θετική, αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αυξήσεων δεν προέρχεται από τους γεωργούς αλλά από τις επιχειρήσεις – κυρίως Σούπερ Μάρκετ και χονδρέμπορους, ενώ ένα άλλο ποσοστό οφείλεται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και στα αγροχημικά που έχουν αυξηθεί. 

Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε πιο οικονομικό τραπέζι χωρίς να καταστρέψουμε τους γεωργούς – πιέζοντας τους για πολύ χαμηλές τιμές, που θα τους εξαναγκάσουν να βγουν εκτός παραγωγής, όταν η ενέργεια, οι σπόροι και τα αγροχημικά ανεβαίνουν; Μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα κοινών συμφερόντων μεταξύ καταναλωτών και γεωργών; 

Οι Πράσινοι και το Πράσινο & Μωβ προωθούν μια αλλαγή του μοντέλου για την ελληνική γεωργία Πρόγραμμα – Πράσινο & Μωβ (prasinomov.gr) με στόχο παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών τροφίμων για όλους και όλες, αξιοπρεπείς όρους εργασίας και διαβίωσης για τους γεωργούς και τους εργάτες γης, στήριξη της ευζωίας των ζώων, της βιοποικιλότητας και των προσαρμοσμένων τοπικών ποικιλιών, αλλά και αποτελεσματικές πολιτικές προστασίας για έδαφος, αγροτικά οικοσυστήματα και υπόγεια νερά. Παράλληλα αγωνίζεται για βιώσιμα πρότυπα διατροφής, βασισμένα στη μεσογειακή ή και την 100% φυτική διατροφή και συμβατά με το κλίμα, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της υγείας μας. Κάτι τέτοιο απαιτεί και λιγότερη κατανάλωση κρέατος, με πρώτο σταθμό τον στόχο για μείωση 50% μέχρι το 2030. Αυτή η πολιτική για τη γεωργία μπορεί να συνδέσει μια πολιτική δίκαιων τιμών με μια προσπάθεια οικονομικών λύσεων για τους καταναλωτές. 

Οι παρεμβάσεις πρέπει κατά την άποψή μας να κατευθυνθούν στους εξής άξονες:

Βραχυπρόθεσμες. άμεσες παρεμβάσεις στο κόστος που δεν έχει σχέση με την ίδια την καλλιέργεια αλλά κυρίως με την επιβάρυνση που προκαλεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στα προϊόντα. Οι Πράσινοι και η συμμαχία ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ προτείνουμε δραστική μείωση ΦΠΑ στα φυτικά τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής (ενδεικτικά: φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψωμί, ελαιόλαδο, ζυμαρικά) και μηδενισμός του στα βιολογικά. Είναι ένα μέτρο δίκαιο και για τους καταναλωτές και για τους γεωργούς. Εμείς βλέπουμε τη φορολογία ως εργαλείο για παραγωγικές – κοινωνικές και οικονομικές επιλογές προς την βιωσιμότητα, όχι απλώς ως εισπρακτικό μηχανισμό.

Γιατί να έχουμε τόσο μεγάλη επιβάρυνση με υψηλό ΦΠΑ σε μια σειρά αγροτικά προϊόντα που είναι η βάση για μια σωστή μεσογειακή και φυτοφαγική διατροφή; Εδώ και χρόνια διεθνείς οργανισμοί όπως ο FAΟ αλλά και ο ΟΗΕ οργανώνουν καμπάνιες για την στροφή προς πρωτεΐνες που προέρχονται κυρίως από τα όσπρια, και αποτελούσαν παλαιότερα τη βάση μιας ισορροπημένης  μεσογειακής διατροφής και μπορεί να αποτελούν και σήμερα τη βάση μιας ισορροπημένης σύγχρονης υγιεινής διατροφής. 

Παρά το αφήγημα που προβάλλει  ο Κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ – με πρωην υπουργούς όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης να πρωτοστατούν – διαδίδοντας μη – αλήθειες, η μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία ΔΕΝ απέτυχε και ΔΕΝ ήταν αυτός ο λόγος που οδηγήθηκαν σε εκλογές στις 23 Ιουλίου. Η πραγματικότητα είναι ότι η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ισπανία τον τελευταίο χρόνο κατέστρεψαν την αγροτική παραγωγή και αύξησαν ακόμα περισσότερο το κόστος ζωής, προκαλώντας πολιτική κρίση. Για όσους μελετούν σε βάθος την ιστορία υπάρχουν πολλά ανάλογα παραδείγματα: 

– κατάρρευση του πολιτισμού στη Μεσοποταμία λόγω εξάντλησης των εδαφών, 

– καταστροφή της γεωργίας στη Συρία, λόγω ξηρασίας αλλά και δέσμευσης των νερών στα ποτάμια με την κατασκευή φραγμάτων στην Τουρκία, κάτι που κατέστρεψε πολλούς μικροκαλλιεργητές και τους έσπρωξε στις πόλεις, όπου άνεργοι και εξαθλιωμένοι ξεκίνησαν διαδηλώσεις που αντιμετωπίστηκαν με βία, συλλήψεις και δολοφονίες  διαμαρτυρόμενων, και έναρξη του εμφυλίου,

– αμμοθύελλες που κατέστρεψαν μετά από μια περίοδο έντονης ξηρασίας τη γεωργία και τους γεωργούς στην Καλιφόρνια κάτι που οδήγησε σε μεγάλη οικονομική κατάρρευση την πραγματική οικονομία, που στη συνέχεια προκάλεσε (και) το μεγάλο κραχ στο χρηματιστήριο και στην Μεγάλη Ύφεση του 1929-1930. 

Μεσοπρόθεσμα: Προετοιμασία για την κλιματική κατάρρευση: Αυτά τα μέγα-γεγονότα από το παρελθόν θα έπρεπε να μας γίνουν μάθημα την εποχή της κλιματικής κρίσης, όπου παρατηρούμε ένταση ανάλογων φαινομένων σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής σε μια εποχή αυξημένης ζήτησης λόγω διατροφικών και δημογραφικών αλλαγών οδηγεί σε αύξηση του κόστους των γεωργικών προϊόντων    και σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, κύματα μετανάστευσης και ένταση φαινομένων διατροφικής κρίσης. Πολύ περισσότερο που αφενός αυξάνεται η ζήτηση κάποιων προϊόντων λόγω διατροφικών αλλαγών σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που είχε άλλου είδους διατροφή (πχ ρύζι αντί για σιτηρά στην Κϊνα) αλλά και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων σιτηρών και άλλων προϊόντων ως τροφή ζώων σε μονάδες βιομηχανικής κτηνοτροφίας. 

Επομένως από σήμερα και με ορίζοντα λίγων χρόνων – γιατί το πρόβλημα είναι ήδη εδώ – πρέπει να οργανώσουμε μια στρατηγική για μια ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία την εποχή της κλιματικής κρίσης, των κυμάτων καύσωνα (που θα είναι πολύ πιο έντονοι, θα διαρκούν περισσότερες μέρες και πιθανά θα συνοδεύονται από άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα), παρατεταμένης ξηρασίας, που πιθανόν θα ακολουθούνται από έντονες βροχοπτώσεις.  

Μεσοπρόθεσμα 2023 – 2030: Μείωση του ενεργειακού κόστους σε συνδυασμό με την επίτευξη κλιματικών στόχων. Για να αντιμετωπιστεί το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και στο πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής, πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τους ίδιους τους γεωργούς, με τη  μορφή αγρο-φωτοβολταικών και μικρότερων ανεμογεννητριών σε χωράφια και αποθήκες, χωρίς εγκατάλειψη της γεωργίας. Χρειάζονται, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα και αντικίνητρα, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων αλλά και να αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές (τοπικά δίκτυα παραγωγής, ανταλλαγής και αποθήκευσης, πώλησης), να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των γεωργών μεταξύ τους αλλά και με άλλους επαγγελματίες και κατοίκους της υπαίθρου. 

Χρειάζεται, επίσης, να επενδυθούν σημαντικοί πόροι για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και ως προς το νερό, με:

(α) χρήση ανανεώσιμων πηγών στην άντληση νερού και στο πότισμα και ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης νερού και 

(β) στροφή της γεωργίας σε ανθεκτικούς και λιγότερο απαιτητικούς σε νερό τοπικούς σπόρους και ποικιλίες. 

Το όφελος θα είναι πολλαπλό με μείωση του κόστους παραγωγής και του περιβαλλοντικού κόστους από την γεωργική δραστηριότητα.
 

Αλλαγή στο διατροφικό μοντέλο: Προτείνουμε στροφή σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διατροφική αυτοδυναμία σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με προτεραιότητα στη χρήση των σιτηρών για ανθρώπινη διατροφή και σε καλλιέργειες για διατροφή, αντί για ζωοτροφές ή βαμβάκι, ώστε να συμπιεστούν οι τιμές των τροφίμων. 

Επανάχρηση γαιών για τη γεωργία

Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις προσπάθειες επανακαλλιέργειας ιδιαίτερα μέσα από συνεργατικά σχήματα και πρωτοβουλίες νέων σε περιοχές που λόγω υπερτουρισμού ή άλλων κοινωνικών – δημογραφικών αλλαγών είχε εγκαταλειφθεί η γεωργία. Η υπερβολική εξάρτηση από εισαγωγές τροφίμων μας αφήνει έκθετους σε διατροφικές κρίσεις λόγω πολέμων, ασθενειών και ανταγωνισμού χρήσεων γης. 

Θα πρέπει να υπάρξουν ευέλικτα και απλά προγράμματα που θα στηρίξουν τη γεωργία, ιδιαίτερα την παραδοσιακή οικολογική γεωργία, σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές που σήμερα έχουν πολύ περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση σε  επιστημονική  στήριξη και σε προγράμματα.

Τα συνεργατικά σχήματα στην ύπαιθρο αλλά και η απευθείας διασύνδεση παραγωγών-καταναλωτών μέσα από τοπικές λαϊκές αγορές παραγωγών, δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μειωθεί το κόστος αλλά και να απολαμβάνουν αναλογικά καλύτερες τιμές οι καταναλωτές και καλύτερο εισόδημα οι παραγωγοί. 

Είναι όμως απαραίτητα και συμπληρωματικά εισοδήματα για τους αγρότες: παράλληλη παραγωγή ενέργειας στο κτήμα (αγροβολταϊκά) ή σε στέγες εγκαταστάσεων, αγροτουρισμός, αξιοποίηση των αγροτικών υπολειμμάτων για ενέργεια ή ζωοτροφές. Ο δεύτερος πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών υποδομών στην ύπαιθρο και σε περιοχές με γεωργική δραστηριότητα ώστε να εξυπηρετούν και τους κατοίκους αλλά και εργάτες γης και τις οικογένειές τους. 

Χωρίς ένα πρόγραμμα στήριξης συνολικά της γεωργικής δραστηριότητας αλλά και των υποδομών που χρειάζεται σήμερα ένας γεωργός, μια γεωργική δραστηριότητα, για γεωργική περιοχή αλλά και οι εργάτες γης θα είναι σύντομα εξαιρετικά δύσκολο να καλλιεργείται η γη και να διασφαλίζει προϊόντα που θα καλύπτουν τις διατροφικές μας ανάγκες. 

Μια κυκλική οικονομία της υπαίθρου είναι αναγκαία βάση για να μειωθούν οι δαπάνες για τους γεωργούς αλλά και να μειωθούν οι εξωτερικές εισροές (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) και να εξασφαλιστούν συμπληρωματικά εισοδήματα μέσω της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ακόμα και από παραπροϊόντα ή υπολείμματα των καλλιεργειών ή της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Έτσι, θα πετύχουμε επίσης μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων.

Τοπικές ποικιλίες και σπόροι για την κλιματική προσαρμογή

Προτείνουμε υποστήριξη προγραμμάτων συλλογής, επιστημονικού ελέγχου και διάθεσης τοπικών σπόρων και ποικιλιών σε τοπικές  τράπεζες σπόρων. Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην καλλιέργεια τοπικών ειδών και ποικιλιών που έχουν προσαρμοστεί στο κλίμα της περιοχής και είναι πιθανόν να είναι πιο ανθεκτικά στις νέες κλιματικές συνθήκες ανόδου της μέσης θερμοκρασίας και αύξησης της έντασης και συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ξηρασίας κ.α.

Αλλαγές μοντέλου στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Σήμερα μεγάλο ποσοστό των επιδοτήσεων κατευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και στην αγροβιομηχανία. Οι Πράσινοι και το ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ προτείνουν κατάργηση των επιδοτήσεων στην εντατική, βιομηχανική κτηνοτροφία, που απορροφά σήμερα πολύ πάνω από το 50% της ΚΑΠ. Μεταφορά τους σε καλλιέργειες φυτικών τροφίμων, ιδιαίτερα στη βιολογική καλλιέργεια και στη γεωργία χαμηλών εισροών σε χημικά, για καλύτερα εισοδήματα στους αγρότες και για χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές. 

Ζητάμε συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα και τα τρόφιμα «από το χωράφι στο πιάτο», να σταματήσει η  κυβερνητική αδράνεια για οικολογικά συστήματα (eco schemes) και μέτρα ευζωίας των ζώων, αλλά και για κρίσιμους δεσμευτικούς στόχους του 2030, όπως μερίδιο βιολογικής παραγωγής 25% και μείωση φυτοφαρμάκων κατά 80%, που οδηγεί και σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Φρένο στις αλλαγές χρήσεων γεωργικής γης, ιδίως στις τουριστικές περιοχές και γύρω από τις πόλεις. Ιδιαίτερα στα νησιά γίνεται σήμερα μεγάλης κλίμακας αλλαγή    χρήσεων γης και μετατροπή όλης της γης σε βάση για project real estate που στο τέλος εκτοπίζουν ακόμα και όσους επιμένουν να καλλιεργούν. Είναι σημαντικό να υπάρξει πάγωμα της αλλαγής χρήσεων γης από γεωργική σε τουριστική – real estate αλλά και πάγωμα νέας δόμησης σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα χρήσεις γης  μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν σχέδια χρήσεων γης. Σύνδεση του τουρισμού με την τοπική γεωργία και τα τοπικά προϊόντα.

Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού: διεύρυνση αρμοδιοτήτων, πλήρης κάλυψη των κενών σε στελέχωση. Θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον πολιτικές όπως το “καλάθι του νοικοκυριού” και άλλα παρόμοια σχήματα βοηθάνε πραγματικά τους καταναλωτές αλλά και τους γεωργούς ή τελικά συμβάλλουν στην συγκέντρωση του εμπορίου, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, σε λίγες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Posted on 23/06/2023 in Άρθρα, Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top