Μια αποκαλυπτική έκθεση για τη βία κατά των γυναικών στην Ευρώπη

Έκθεση του FRA – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-  η πρώτη του είδους της, που βασίζεται στις συνεντεύξεις 42.000 γυναικών 18 ετών και άνω, από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2012, καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών, και ειδικά η βία λόγω φύλου που επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες, αποτελεί σοβαρή παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων  την οποία η ΕΕ δεν μπορεί να αγνοεί.

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών υπονομεύει τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα της γυναίκας, όπως την αξιοπρέπεια, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην ισότητα των φύλων. Άπτεται θεμάτων που σχετίζονται με το δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 1), το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου (άρθρο 3), την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδίως λόγω φύλου (άρθρο 21), το δικαίωμα στην ισότητα ανδρών και γυναικών (άρθρο 23), το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47), τα οποία εμπίπτουν στα κεφάλαια I «Αξιοπρέπεια», III «Ισότητα» και VI «Δικαιοσύνη» του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση έδειξε ότι:

μία στις τρεις γυναίκες έπεσε θύμα σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας μετά την ηλικία των 15 ετών,

–  μία στις πέντε γυναίκες έχει πέσει θύμα παρενοχλητικής παρακολούθησης,

μία στις δύο γυναίκες έχει υποστεί μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης.

Από την έρευνα προκύπτει μια εικόνα εκτεταμένης κακοποίησης, η οποία αφορά τη ζωή πολλών γυναικών αλλά η οποία δεν καταγγέλλεται συστηματικά στις αρχές. Η κλίμακα της βίας κατά των γυναικών δεν αντικατοπτρίζεται επομένως στα επίσημα στοιχεία.

Posted on 16/02/2016 in Άρθρα, Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top