Να εφαρμοστεί το Πρωτόκολλο 2014 για εξάλειψη της σύγχρονης σκλαβιάς

Εφαρμογή Πρωτοκόλλου 2014, της Συνθήκης 29 για εξάλειψη εξαναγκαστικής εργασίας

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του 2014, της Συνθήκης 29 για την εξάλειψη της εξαναγκαστικής εργασίας-της σύγχρονης σκλαβιάς. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) υπολογίζει σε 21.000.000 τα θύματα εξαναγκαστικής εργασίας (σκλαβιάς) σε γεωργία, ορυχεία, εργοστάσια, σπίτια, στη βιομηχανία σεξ κι αλλού, με το 55% να είναι γυναίκες, το 45% άνδρες, ενώ συνολικά το 26% όλων των θυμάτων παιδιά. Το 90% της εξαναγκαστικής εργασίας συμβαίνει στην ιδιωτική οικονομία, με τα παράνομα κέρδη της από τις σύγχρονες αυτές μορφές σκλαβιάς να ανέρχονται σε $150 δις ετησίως.

Το Πρωτόκολλο του 2014 της Συνθήκης 29 του 1930 για την εξαναγκαστική εργασία, που διαμορφώνει ένα σύνολο υποχρεώσεων για τις κυβερνήσεις στην προσπάθεια καταπολέμησης της σύγχρονης αυτής σκλαβιάς, τέθηκε ήδη σε ισχύ – όπως προβλέπονταν – μετά την επικύρωσή του από δυο κατ’ ελάχιστον χώρες (ήδη Νιγηρία και Νορβηγία). Η Συνθήκη 29 του 1930 προέβλεπε ορισμένες ρυθμίσεις που όμως δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφού η εξαναγκαστική εργασία επιβιώνει και σήμερα.

Υλοποίηση της 2030 Ατζέντα για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μια νέα διεθνής συμφωνία για την παγκόσμια ανάπτυξη, η 2030 Agenda for Sustainable Development υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 από όλες τις χώρες, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να εφαρμοστεί, λοιπόν, από όλες τις χώρες. Μέσα από τους 17 Στόχους και τους 169 Ειδικούς Στόχους, η ατζέντα για παγκόσμια δράση πρέπει να αναδείξει μέσα στα επόμενα 14 χρόνια, μέχρι το 2030, τις 3 διαστάσεις της βιωσιμότητας: οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική. Μεταξύ άλλων, αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών είναι προτεραιότητα κλειδί και καλεί «να μην μείνει κανένας πίσω». Ειδικά ο Στόχος 5 της Ατζέντα στοχεύει στην «επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών», και περιλαμβάνει ως ειδικό στόχο τον περιορισμό όλων των μορφών βίας ενάντια στις γυναίκες και στα κορίτσια.

Posted on 16/02/2016 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top