Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ θετικοί στην πρόσκληση του ΙΟΒΕ για τους 17 στόχους βιωσιμότητας

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχουμε ενσωματώσει στο πρόγραμμα και στην προεκλογική μας καμπάνια για τις ευρωεκλογές τους 17 “Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης” του ΟΗΕ και κατά συνέπεια ανταποκρινόμαστε θετικά στην έκκληση του ΙΟΒΕ να εντάξουν τα κόμματα ως κεντρικό θέμα στο προεκλογικό τους πρόγραμμα τις προτεραιότητες αυτές, καθώς και τις προσπάθειες που πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίησή τους τη δεκαετία 2021-2030. Συμφωνούμε ότι η ουσιαστική υλοποίησή τους θα συνέβαλε στην συλλογική και συνεκτική συμμετοχή μας ως χώρα στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της ανθρωπότητας και θα αποτελούσε για την κοινωνία και την πολιτισμική μας ταυτότητα μεγάλη ευκαιρία ουσιαστικού διαλόγου, επαναπροσδιορισμού και ανασύνταξης.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 17 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; 

 1. Τερματισμός της φτώχειας
 2. Τερματισμός της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και βελτίωση της διατροφής, καθώς και προώθηση της αειφόρου γεωργίας
 3. Διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της καλής υγείας για όλους και για όλες τις ηλικίες
 4. Ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση
 5. Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών
 6. Διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για όλους/ες
 7. Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους/ες
 8. Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους
 9. Δημιουργία ευέλικτων υποδομών, προώθηση της βιώσιμης εκβιομηχάνισης και προώθηση της καινοτομίας
 10. Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών
 11. Πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, διαλλακτικές και βιώσιμες
 12. Διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής
 13. Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τις επιπτώσεις της
 14. Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων
 15. Βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της απερήμωσης, ανάσχεση κι αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους, ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας
 16. Προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών
 17. Αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη

Πίνακας: Women of Colour by Dazaungee

Posted on 20/04/2019 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top