ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Επίσκεψη στο Δέλτα Αξιού, Κυριακή 21 Απριλίου

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε σταθερά έναν ενισχυμένο ρόλο για τους φορείς διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 αλλά και είμαστε πεισμένοι ότι πρέπει να αναδείξουμε περισσότερο τη σημασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων τόσο για το ίδιο το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία και την υπεύθυνη οικονομία. Ο δικό μας πλούτος είναι πράσινος και γαλάζιος και οφείλουμε να τον διατηρήσουμε και να τον διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο μακροχρόνια.

Είμαστε ξεκάθαροι ότι η αντιμετώπιση της κρίσης έπρεπε και πρέπει να στηριχθεί σε μια νέα πολιτική αντίληψη που δίνει έμφαση στην μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στην συμφιλίωση της οικονομίας με το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή.

Η προστασία, βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας με τρόπο που σέβεται τη φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία νέων και πράσινων θέσεων εργασίας, στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και των τοπικών οικονομιών, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων μορφών ποιοτικού τουρισμού όλο το χρόνο. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, ο δασικός μας πλούτος και τα διάφορα είδη, από το πιο μικρό έντομο όπως η μέλισσα μέχρι το πιο μεγάλο θηλαστικό, αποτιμώνται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ η προστασία τους βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός και το έργο του πολύ αξιόλογο. Θα επισκεφθούμε, λοιπόν, για άλλη μια φορά την περιοχή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την Ευρώπη και τον ρόλο της στην προστασία των οικοσυστημάτων, την προστασία του κλίματος, και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο οικονομικό μοντέλο

Πότε: Κυριακή 21/4/2019, ώρα 18.00

Επικοινωνία:  prasinoi.elections@gmail.com

Posted on 20/04/2019 in Δελτία Τύπου, Δράσεις

Share the Story

Back to Top