Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ συμμετέχουν στον Περίπατο κατά των Διακρίσεων

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ θα είναι εκεί. Περίπατος κατά των διακρίσεων, 21 Μαρτίου, ώρα 15.00 στο Σύνταγμα
Για μια κοινωνία συνοχής. Κατάργηση των διακρίσεων
#WAD2019 / Την Διεθνή Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων, Πέμπτη 21 Μαρτίου, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, για 5η συνεχή χρονιά, καλεί όλες τις ομάδες που πλήττονται από τις διακρίσεις και το ρατσισμό να δηλώσουν την αποφασιστικότητά τους για την καταπολέμηση κάθε είδους ρατσισμού και εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Εκπρόσωποι από ευρύτερες ομάδες που αντιμετωπίζουν #διακρίσεις στη χώρα μας (#ΑΜΕΑ, #ΛΟΑΤΚΙ, #Ρομά, #Μετανάστες, #Πρόσφυγες, #Οροθετικοί, #Ηλικιωμένοι, #Χρήστες_ουσιών, #Ψυχικά_ασθενείς, #Θρησκευτικές_ομάδες, κ.ά.), ενωμένοι, θα πραγματοποιήσουμε τον “Περίπατο κατά των Διακρίσεων”, βαδίζοντας μαζί για έναν καλύτερο κόσμο.
–> Συγκεντρωνόμαστε στις 3:00 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος και βαδίζουμε μαζί προς τα Προπύλαια.
–> Η λήξη του Περιπάτου, όπως κάθε χρόνο, σηματοδοτείται με την απονομή του βραβείου #ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ – Τζανέτος Αντύπας 2019 σε μία οργάνωση/φορέα για την προσφορά του στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φέτος, η οργανωτική επιτροπή του Περιπάτου αποφάσισε να βραβεύσει το Golden Dawn Watch – την πλατφόρμα παρακολούθησης της δίκης της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για μία συμμαχία της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία καταγράφει την ιστορική -ακόμα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης, και τάσσεται ενάντια στον φασισμό και τη ρατσιστική βία.
Η βράβευση καθιερώθηκε από το 2017 στη μνήμη του ακτιβιστή και ιδρυτή της οργάνωσης PRAKSIS, Τζανέτου Αντύπα, όπου κάθε χρόνο βραβεύεται μία οργάνωση/φορέας ή άνθρωπος που ασχολείται με τα θέματα του Αντιρατσισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
———
H Οργανωτική Επιτροπή του Περιπάτου για το 2019 είναι:
RVRN – Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
Greek Forum of Migrants – Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (Σωματείο 40 Μεταναστευτικών Κοινοτήτων)
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Praksis
#Συμβούλιο #Ένταξης #Μεταναστών Αθηνών (ΣΕΜ Αθηνών)
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)
Gregory Vallianatos
Οι συμμετοχές των οργανώσεων και φορέων που συμμετέχουν θα “ανεβαίνουν” συνεχώς εδώ.
Ο Περίπατος τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
Διαβάστε για τον Περίπατο κατά των Διακρίσεων 2018 εδώ: https://goo.gl/kkCi2V
——————-
#WAD2019 / The International Day Against Racism and Racial Discrimination, on Thursday 21st of March, the Greek Forum of Migrants, for a 5th year in a row, is calling for all groups that are currently being discriminated and affected by racism to raise their voices and to declare their determination to fight all kinds of racism and humiliation of human dignity.
Representatives from wider groups affected by #discrimination and #racism (#PWD, #LGBTQI, #Roma, #Migrants, #Refugees, #HIV_positive, #Elderly, #drug_addicts, #Mentally_ill, #Religion minorities, etc.) united we will have the Walk Against Discrimination, marching together for a better world.
–> We gather on Thursday 21 March 2019, at 3:00 pm at Syntagma Sq. and we walk together towards Propylaia – Academy of Athens.
–> The closure of the WAD 2019 will happen, as every year, with the Award Ceremony of #Antiracism – Tzanetos Antypas 2019 to an organization or a person for its contribution dealing with the issues of anti-racism and human rights. This year, the Organizing Committee of the WAD2019 decided to award the Golden Dawn Watch -the platform of monitoring the Golden Dawn trial. It is an alliance of Civil Society, which records the historic – even at a European level – trial of the neo-Nazi organization, and opposes fascism and racist violence.
The award was established in 2017 in the memory of the activist and founder of the PRAKSIS organization, Tzanetou Antypa, where each year an organization or a person dealing with the issues of anti-racism and human rights is awarded.
Participations of Organizations and Institutions for the WAD 2019, are going to be uploaded constantly here.
The Organizing Committee of the WAD2019 is consisted by:
Racist Violence Recording Network (RVRN)
Greek Forum of Migrants (Union of 40 Migrant Communities)
Hellenic League for Human Rights (HLHR)
PRAKSIS
Migrant Integration Council of City of Athens (SEM Athens)
Transgender Association in Greece
Gregory Valianatos
The Walk Against Discrimination 2019 is supported by City of Athens.
Read about #WAD2018 here: https://goo.gl/uxN8nC

Posted on 12/03/2019 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top