Για ένα κοινό Πράσινο ψηφοδέλτιο στις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Έχουν ενταθεί οι διεργασίες για την δημιουργία ενός κοινού πράσινου ψηφοδελτίου στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Ακολουθεί το  κείμενο που συμφωνήθηκε την Πέμπτη 6/6/2019, μεταξύ αφενός της επιτροπής διαβούλευσης των Οικολόγων Πράσινων και αφετέρου εκπροσώπου των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Το “προσύμφωνο” αποτελεί την εισήγηση στο συνέδριο των ΟΠ εκ μέρους όσων υποστηρίζουν την συνεργασία μαζί μας και κοινή κάθοδο, με αποστασιοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Υπογράφεται από κοινού από τους Γ. Δημαρά, Κ. Παπακωνσταντίνου και Τ. Νικολακόπουλο εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων και τον Νίκο Χρυσόγελο, εκ μέρους των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.   

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ σε κοινό ΠΡΑΣΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

  1. Πολιτικό σκεπτικό/συγκυρία

Η μοναδική ελπίδα για να μετριασθεί η ταχύτατη πορεία του πλανήτη προς την καταστροφή είναι να μετουσιωθεί το Οικολογικό Κίνημα από κίνημα διαμαρτυρίας σε ισχυρή πολιτική παρέμβαση. Μόνο η Πράσινη εναλλακτική πολιτική πρόταση θα υποχρεώσει τους άλλους πολιτικούς χώρους να στραφούν στην αναδιοργάνωση της παγκόσμιας οικονομίας προς τη βιωσιμότητα.

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν μπορεί να επιτευχθεί από “ευαισθητοποιημένους” πολιτικούς εντός των συμβατικών πολιτικών χώρων. Μόνο τα πράσινα κόμματα έχουν την προσήλωση στους στόχους, το βαθύ ενδιαφέρον, τη συνέχεια και το κύρος για να στηρίξουν τις αναγκαίες πολιτικές για τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας για την προώθηση των αναγκαίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων, τη δραστική μείωση απορριμμάτων, πλαστικών και ρύπανσης και την ενθάρρυνση της κυκλικής οικονομίας.

Στην Ελλάδα, με την πλούσια βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και την βαριά πολιτιστική κληρονομιά να απειλούνται από την αναζήτηση «άγριων» επενδύσεων (πχ εξορύξεις υδρογονανθράκων), η Πολιτική Οικολογία είναι σήμερα απαραίτητη. Η κοινωνία, θορυβημένη από την περιβαλλοντική κρίση, τις πρόσφατες καταστροφές στην Αττική, αλλά και εντυπωσιασμένη από την επιρροή των πράσινων κομμάτων στην Ευρώπη, αναμένει την απόκριση της Πολιτικής Οικολογίας για να την επιλέξει στην κάλπη.

Θεωρούμε επομένως υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να εμφανιστεί ένα κοινό «Πράσινο Ψηφοδέλτιο» στις Εθνικές Εκλογές του Ιουλίου. Ο ελάχιστος χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα. Είναι η ευκαιρία να ξεπεράσουμε και όχι να λύσουμε τις διαφορές μας, οι οποίες, όσο σοβαρές και αν είναι, αποτελούν «λεπτομέρεια» μπροστά στην πρόκληση των καιρών.

Συζητώντας λοιπόν με τους «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» διαπιστώσαμε τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν στις επιδιώξεις μας και αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα κοινής καθόδου στις εκλογές του Ιουλίου, με τα παρακάτω στοιχεία. Στο μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, αυτή η προοπτική κοινής καθόδου γνώρισε θετική αποδοχή από ευρύτερα σχήματα και μεμονωμένα άτομα, που πρόθυμα δηλώνουν ότι θα συνταχθούν σε μια κοινή, ενιαία ΠΡΑΣΙΝΗ εκλογική κάθοδο.

Υπό αυτές τις διαμορφωμένες συνθήκες, έχουμε το χρέος και οφείλουμε να συμβάλλουμε στην αυτόνομη ΠΡΑΣΙΝΗ παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας, αναζωογονώντας τη σχέση μας με την κοινωνία, τους αυτοδιοικητικούς, τη νεολαία και τους ενεργούς πολίτες που υιοθετούν, ανεξαρτήτως “ταμπέλας” βασικές πράσινες πολιτικές.

Υποστηρίζουμε πως η κοινή δράση των ευρύτερων δυνάμεων που εκφράζονται πλέον – ανεξαρτήτως της προηγούμενης διαδρομής και ιστορίας τους – από τις πράσινες πολιτικές και αξίες είναι αναγκαία σήμερα στην Ελλάδα περισσότερο από ποτέ, με στόχο την ουσιαστική συμβολή μας στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την Ευρώπη της βιώσιμης ευημερίας, της πράσινης οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών, του πολιτισμού, πρωτοπόρο στα θέματα προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Ευελπιστούμε ότι από κοινού μπορούμε να εργαστούμε για μία οραματική και ζωογόνο ανασυγκρότηση του πράσινου κοινωνικού χώρου, η οποία θα ανατρέψει τις παρούσες συνθήκες εσωστρέφειας και θα αποτελέσει ένα ελπιδοφόρο και δυναμικό εγχείρημα συλλογικής διατύπωσης της κοινής πολιτικής μας ταυτότητας, για ένα ενιαίο, πράσινο, κοινωνικό, αυτόνομο φορέα, που θα έχει σαφείς θέσεις και προτάσεις για λύσεις των μεγάλων και πολυεπίπεδων προβλημάτων που βιώνουν οι πολίτες και η κοινωνία αλλά και διακριτή αυτόνομη παρουσία στην κοινωνία, στην πολιτική, στις εκλογές και στη Βουλή.

Οι εθνικές εκλογές της 7η Ιουλίου είναι η αφετηρία της νέας διαδρομής που έχουμε ανάγκη. Χρειάζεται να υπερβούμε τα λάθη και τις αδυναμίες του παρελθόντος, καταρχάς συμφωνώντας για ενιαία παρουσία κάτω από κοινό τίτλο των υπαρχόντων σχημάτων (Οικολόγοι-Πράσινοι, Πράσινοι-Αλληλεγγύη) αλλά και πολύ ευρύτερων δυνάμεων και προσώπων.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν μπορούμε να αφήσουμε μια ιστορική πρόκληση για ένα νέο ξεκίνημα του πράσινου χώρου να περάσει χωρίς εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Αθήνα 6 Ιουνίου 2019

Υπογραφές:

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Μέλη της επιτροπής επαφών

Γ. Δημαράς

Κ. Παπακωνσταντίνου 

Τ. Νικολακόπουλος

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Ν. Χρυσόγελος 

Posted on 08/06/2019 in Δελτία Τύπου, Διάλογος-απόψεις, Πράσινοι 2019

Share the Story

Back to Top