ΣΤΟΠ στην «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου κι Επενδύσεων»

 

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» υποστηρίζουμε την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών»

ΣΤΟΠ στην «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου κι Επενδύσεων»

420.000 πολίτες μέσα σε 4 ημέρες έχουν υπογράψει την έκκληση http://stop-ttip.org να σταματήσει η «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου κι Επενδύσεων» (TTIP). Θέλουμε οι ευρωπαίοι πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους για την διαδικασία αυτή που ξεπερνάει το πλαίσιο μιας απλής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΗΠΑ (TTIP) αλλά και ΕΕ-Καναδά (CETA). Προσκαλούμε τους πολίτες να ενημερωθούν και να στηρίξουν την έκκληση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στην οποία συμμετέχουν 350 ευρωπαϊκοί κοινωνικοί κι επιστημονικοί φορείς, ινστιτούτα, κόμματα (μεταξύ άλλων οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»).

Η κριτική μας επικεντρώνεται στην έλλειψη διαφάνειας στις συνομιλίες, στην απουσία δημοκρατικής συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις και στην προσπάθεια να υιοθετηθούν προδιαγραφές που θα περιορίσουν τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, την περιβαλλοντική προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν πρόκειται για μια απλή, παραδοσιακή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ αλλά για μια συμφωνία που θέτει το «γενικό πλαίσιο», τους κανόνες, μιας μακροχρόνιας και δεσμευτικής διμερούς συμφωνίας, που θα δεσμεύσει όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ. Η Συμφωνία (αν ολοκληρωθεί) θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε 500 εκατ. Ευρωπαίους πολίτες αλλά και σε εκατομμύρια Αμερικανών πολιτών.

Οι συνομιλίες παραμένουν στο σκοτάδι, αν και έχουν προηγηθεί 7 γύροι διαπραγματεύσεων για την οικονομία, το εμπόριο, το περιβάλλον και τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων οργανώσεων από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού, ευρωβουλευτών, βουλευτών και γερουσιαστών. Στις διαπραγματεύσεις δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι των εκλεγμένων κοινοβουλίων ούτε φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά υπάρχει ανοικτή επικοινωνία με μεγάλες επιχειρήσεις. Μετά από πιέσεις ευρωβουλευτών καθιερώθηκαν “δωμάτια ανάγνωσης» σε Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον και πρεσβείες των ΗΠΑ, με περιορισμένη πρόσβαση στα υπό διαπραγμάτευση κείμενα ΕΕ – ΗΠΑ από μικρό αριθμό ευρωβουλευτών και κυβερνητικών εκπροσώπων, που δεν επιτρέπεται, όμως, να βγάζουν φωτοτυπίες ή φωτογραφίες.

Η «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων» είναι μια συμφωνία που θα επηρεάσει όχι μόνο επιμέρους τομείς (γεωργία-κτηνοτροφία, βιομηχανικά και πολιτιστικά προϊόντα, χημικά κα) αλλά κυρίως τις αγορές και τους κανόνες των αγορών. Η Συμφωνία προετοιμάζεται εδώ και 20 χρόνια υπό την πίεση μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού που προσπαθούν να επιβάλουν το άνοιγμα των αγορών σε βάρος της προστασίας του καταναλωτή, της διατροφικής ασφάλειας (μεταξύ άλλων μεταλλαγμένα, κλωνοποιημένα), των περιβαλλοντικών κανόνων, σημαντικών κοινωνικών προτύπων, κανόνων για τη χρήση τοξικών προϊόντων ή κανονισμών για την ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών». Η Συμφωνία θα αλλάξει και τις δημόσιες προμήθειες για υπηρεσίες κι αγαθά, μια και οι «προσκλήσεις ενδιαφέροντος για δημόσιες υπηρεσίες» θα πρέπει να ανοίξουν στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ προωθεί τις «ιδιωτικοποιήσεις και τη φιλελευθεροποίηση» σημαντικών τομέων.

Μέσα από την ΤΤΙΡ μπορεί να επικρατήσει το λεγόμενο «δίκαιο του επενδυτή» (ISDS), δηλαδή η δυνατότητα των επενδυτών να προσφεύγουν σε ειδικά δικαστήρια εναντίον των πολιτών, της αυτοδιοίκησης ή και κρατών μελών όταν κρίνουν ότι εμποδίζουν την επένδυσή τους. Έτσι θα μπορούν να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων επισείοντας την απειλή προσφυγής σε διεθνές δικαστήριο για εμπορικές υποθέσεις κάτι που οδηγεί σε απώλεια του δημοκρατικού ελέγχου. Παρόμοιες μεμονωμένες υποθέσεις έχουν υπάρξει ήδη με μεγάλες επιχειρήσεις να απαιτούν αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων.

2014-10-11-TTIP-POSTER-1 2014-10-11-TTIP-POSTER-2 2014-10-11-TTIP-POSTER-3 2014-10-11-TTIP-POSTER-4 2014-10-11-TTIP-POSTER-5 2014-10-11-TTIP-POSTER-6

 

Posted on 10/10/2014 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top