TTIP: Αφορά όλη την Ευρώπη. Κι εμάς!

http://tvxs.gr
27 Οκτ. 2014
Νίκος Χρυσόγελος
Όταν η Κομισιόν αρνήθηκε να αναγνωρίσει ως επίσημη “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών” (ΕΠΠ) την πρωτοβουλία μεγάλου αριθμού φορέων, οργανώσεων και κομμάτων για ενημέρωση και έκφραση της γνώμης των πολιτών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ για το “εμπόριο και τις επενδύσεις”, οι οργανώσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν μόνες τους. Να πραγματοποιήσουν δηλαδή την καμπάνια με τις ίδιες προδιαγραφές της ΕΠΠ, έστω και χωρίς την επίσημη αποδοχή της Κομισιόν. Έτσι πάνω από 350 κινήματα, φορείς και πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη – μεταξύ των οποίων και οι “ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” – στηρίζουν σήμερα την “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών” STOP TTIP – “Σταματήστε την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων”.
Οι φορείς αυτοί επικεντρώνουν την κριτική τους στην έλλειψη διαφάνειας στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ, στην απουσία δημοκρατικής συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις και στην προσπάθεια μεγάλων επιχειρήσεων να υιοθετηθούν προδιαγραφές που θα περιορίσουν τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, την περιβαλλοντική προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το θέμα της Συμφωνίας αυτής βρίσκεται στο κέντρο των πολιτικών συζητήσεων, σε αντίθεση με τη χώρας μας όπου ελάχιστα έχει συζητηθεί το θέμα αν και μας αφορά  πολύ. Το θέμα της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων απασχολεί έντονα την κοινωνία των πολιτών όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Συμφωνία αυτή ήταν εξάλλου μεταξύ των κεντρικών θεμάτων που έθεσαν οι ευρωβουλευτές κατά τις ακροάσεις τόσο του Γιουνκέρ όσο και των υποψήφιων Επιτρόπων, ιδιαίτερα του Timmermanns που θα έχει βασική ευθύνη για τις διαπραγματεύσεις.Η κινητοποίηση πολιτών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι έφερε μια πρώτη νίκη.  Ο Γιούνκερ, ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν, αναγκάστηκε να αναφερθεί ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου στο περίφημο θέμα του “εδικού δικαίου για τον ξένο επενδυτή” (ISDS) ο οποίο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, δηλαδή στην δυνατότητα να προσφεύγουν οι ξένοι επενδυτές σε “ειδικές επιτροπές” ζητώντας τεράστιες αποζημιώσεις από κράτη ή δήμους ή φορείς που “εμποδίζουν την επένδυσή τους”. Ο Γιούνκερ δήλωσε: “Η Επιτροπή μου δεν θα αποδεκτεί  η δικαιοδοσία των δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ να περιοριστεί από ειδικά καθεστώτα που θα εξετάζουν τις καταγγελίες επενδυτών κατά κρατών. Ο κανόνες του νόμου και οι αρχές της ισότητας πρέπει να εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. Έχω ζητήσει από τον Frans Timmermanns, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Α΄Αντιπροέδρου της Κομισιόν με ευθύνη για τους Κανόνες του Νόμου και τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να με συμβουλεύσει σχετικά με το θέμα. Δεν θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για το δικαίωμα του επενδυτή να μπορεί να στραφεί εναντίον κράτους, αν ο Frans δεν συμφωνεί με κάτι τέτοιο”.Όμως το “ειδικό καθεστώς για το δίκαιο του ξένου επενδυτή” (ΙSDS) είναι ένας μόνο από τους πολλούς κινδύνους που μπορεί να επιφυλάσσει μια Συμφωνία στη βάση των σημερινών διαπραγματεύσεων. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά γιατί μας αφορά η καμπάνια:   http://www.chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/arthra/item/3789-stop-ttip-eci. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που ενημερωμένες κοινωνίες έχουν κινητοποιηθεί με αποτέλεσμα, από τις 7 Οκτωβρίου που ξεκίνησε η πρωτοβουλία, να έχουν συγκεντρωθεί 740.250 υπογραφές   ηλεκτρονικά αλλά και ένας μεγάλος αριθμός σε χαρτί.

Οι πολίτες στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Βρετανία έχουν “πιάσει” τα ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής που απαιτούνται με βάση τις τυπικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Στη Γερμανία έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν επταπλάσιες υπογραφές, 684,87% (σε σχέση με το ελάχιστο όριο υπογραφών που απαιτείται), στην Βρετανία 277,17% και στην Αυστρία 196,78%. Πολύ κοντά στο ελάχιστο απαιτούμενο όριο βρίσκονται οι πολίτες στην Ολλανδία (66%). Αλλά και στην Σλοβενία τα ποσοστά είναι υψηλά (54%). Ακολουθούν το Λουξεμβούργο (40%) και η Ιρλανδία (32%), ενώ Φιλανδία, Βέλγιο και Τσεχία βρίσκονται στο 25%. Από τις τελευταίες σε κινητοποίηση χώρες είναι η Ελλάδα, αφού έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα μόνο 793 πολίτες, όταν το ελάχιστο όριο είναι 15.750 (δηλαδή ποσοστό 5,03% σε σχέση με το ελάχιστο όριο), ενώ τελευταία – τελευταία έρχεται η Κύπρος με μόλις 81 υπογραφές πολιτών, με ελάχιστο όριο για τη χώρα τις 4.500 υπογραφές.

Με βάση τις προδιαγραφές της επίσημης “Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών” για να λάβει η Κομισιόν υπόψη της και να ασχοληθεί με ένα θέμα που αναδεικνύουν οι πολίτες, πρέπει να συγκεντρωθούν πάνω από 1.000.000 υπογραφές και σε 7 τουλάχιστον χώρες  να ξεπεραστεί το ελάχιστο όριο υπογραφών που τους αντιστοιχεί με βάση τον πληθυσμό τους.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών “Για το Δικαίωμα στο Νερό” ήταν η πρώτη από τις πρωτοβουλίες πολιτών  που κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 1.800.000 υπογραφές. Τα ποτελέσματα ήταν σημαντικά. Η Κομισιόν αναγνώρισε το ενδιαφέρον των πολιτών και “διέγραψε “ την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών νερού από τις ρυθμίσεις  για “απελευθέρωση των υπηρεσιών”.

Η μεγαλύτερη κινητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών μπορεί να φέρει αποτελέσματα και σε σχέση με την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Μας ΑΦΟΡΑ ΚΙ ΕΜΑΣ.

Μπορείτε να υπογράψετε στο www.stop-ttip.org
Μπορείτε να αναρτήσετε και εσείς το μπάνερ της καμπάνιας: http://stop-ttip.org/resources/
Μπορείτε επίσης να δείτε φωτογραφίες από δράσεις σε διάφορες χώρες   https://www.facebook.com/eci.ttip

Φωτογραφία από το stop-ttip.org

Posted on 27/10/2014 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top