Βούλα Τσέτση: Οι Πράσινοι για τη δεινή κατάσταση του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Η παρέμβαση της Βούλας Τσέτση, Γεν. Γραμματέας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο στην εκδήλωση που διοργάνωσαν οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ την Δευτέρα 19/12/2022 με θέμα: “Κράτος δικαίου, δημοκρατικοί θεσμοί σε εποχή παρακολουθήσεων, παράνομων επαναπροωθήσεων, διαφθοράς και περιβαλλοντικής απορρύθμισης

Ευχαριστούμε θερμά για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής εκδήλωσης σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.

Η διάσκεψη αυτή είναι πολύ επίκαιρη υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων που καταδεικνύουν τη δεινή κατάσταση του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απολυταρχίας και της υπεράσπισης της δημοκρατίας, η καταγγελία των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι επιθέσεις κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και η κατάχρηση των τεχνολογιών παρακολούθησης, αποτελούν μακροχρόνιο και καθοριστικό μέρος του συνεχιζόμενου έργου μας ως Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα τελευταία χρόνια, εργαστήκαμε ακούραστα κατά της διαφθοράς και για να προωθήσουμε τη διαφάνεια στη χάραξη πολιτικής. Το Qatargate που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις εβδομάδες, δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι εκκλήσεις μας για ισχυρά μέτρα κατά της διαφθοράς και για διαφάνεια. Μετά από μια έκθεση που συντάχθηκε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο από έναν από τους βουλευτές μας, τον Sven Giegold, την περασμένη εβδομάδα καταφέραμε να εγκρίνουμε στην Ολομέλεια ένα ισχυρό ψήφισμα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς, το οποίο περιλαμβάνει βασικά επόμενα βήματα που πρότεινε η Ομάδα μας, μεταξύ των οποίων:

  • σύσταση ειδικής επιτροπής και ειδικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαφθοράς και της επιρροής τρίτων χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
  • διορισμός νέου αντιπροέδρου επιφορτισμένου με την προάσπιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς στο Κοινοβούλιο.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση του έργου μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα.

Εδώ και πάνω από 10 χρόνια, και με τρεις διαδοχικές εισηγήσεις, οι Πράσινοι ηγούνται των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου και τις αξίες της ΕΕ και κατόρθωσαν να ηγηθούν του αγώνα κατά των αυταρχικών κυβερνήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ουγγαρίας στην Πολωνία, και σχετικά με τον μηχανισμό αιρεσιμότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούνται χρήματα για τη χρηματοδότηση αυταρχικών κυβερνήσεων που ενεργούν κατά των αξιών της ΕΕ.

Ωστόσο, το έργο δεν σταματά στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα δέχονται επιθέσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών εξακολουθεί να συρρικνώνεται, με τις εκστρατείες δυσφήμισης κατά των ΜΚΟ να καθοδηγούνται όχι μόνο από την ακροδεξιά, αλλά και από κόμματα μέλη του ΕΛΚ. Είμαστε εισηγητές για τη δημιουργία ενός Ταμείου για τους Πολίτες, την Ισότητα, τα Δικαιώματα και τις Αξίες με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών κατά της συρρίκνωσης του χώρου και θα πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή του.

Εξακολουθούμε επίσης να εργαζόμαστε στο πλαίσιο της ομάδας παρακολούθησης του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιστήσουμε την προσοχή στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου πέραν των περιπτώσεων της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ηγούμαστε των εργασιών για την καταγγελία της δραματικής κατάστασης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, έχουμε διοργανώσει ειδικές ακροάσεις για το θέμα αυτό και σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε το έργο στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ασφαλώς δίνουμε προτεραιότητα στο νομοθετικό έργο σχετικά με τον νόμο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει πολύ σύντομα στις αρχές αυτού του νέου έτους.

Εξακολουθούμε να ανησυχούμε πολύ για τη συνεχιζόμενη κατάχρηση των τεχνολογιών επιτήρησης εις βάρος δημοσιογράφων, της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Από αυτή την άποψη, μόλις δεσμευτήκαμε να παρατείνουμε το έργο της εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Pegasus Spyware.

Δεσμευόμαστε επίσης να συνεχίσουμε να δίνουμε φωνή στους πλέον ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων, που αντιμετωπίζουν καθημερινές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και υπόκεινται σε συνοπτικούς επαναπατρισμούς και παράνομες απωθήσεις. Ενώ οι περίπλοκες νομοθετικές εργασίες για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο βρίσκονται σε εξέλιξη, συνεχίζουμε να εγείρουμε ζητήματα παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και έχουμε επίσης ηγηθεί των εργασιών της ομάδας ελέγχου του Frontex, η οποία οδήγησε στην παραίτηση του προηγούμενου διευθυντή, Fabrice Leggeri. Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο και θα εργαστούμε για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν ισχυρές διασφαλίσεις έναντι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων και έναν μηχανισμό αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα θέματα που συζητήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας ως Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανυπομονούμε πολύ να συνεχίσουμε τη συνεργασία με όλους εσάς, να ενισχύσουμε το αντίστοιχο και ακούραστο έργο μας όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Σας εύχομαι μια μέρα παραγωγικών και καρποφόρων συζητήσεων και ειλικρινών ευχαριστιών για την ευγενική πρόσκληση σήμερα.

Posted on 19/12/2022 in Άρθρα, Δράσεις

Share the Story

Back to Top