Το Ευρωκοινοβούλιο αγριεύει στα θέματα φορο-αποφυγής μεγάλων επιχειρήσεων

 του Νίκου Χρυσόγελου, πρώην ευρωβουλευτή,

συμπροέδρου των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

www.facebook.com/nikos.chrysogelosb

@chrysogelos

 

Το Ευρωκοινοβούλιο αγριεύει για τα θέματα της φορολόγησης των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και της φορο-αποφυγής. Αυτό θα είναι ένα από τα κεντρικά πολιτικά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ορισμένες κυβερνήσεις επιδιώκουν υπερβολικά χαμηλή φορολογία ή χαμηλούς συντελεστές για τα υψηλά εισοδήματα για να προσελκύσουν “επενδύσεις”, όμως αυτό όλο και περισσότερο συγκρούεται με την απαίτηση να υπάρχει δίκαια φορολογία για όλους, να μην πληρώνουν τελικά τα πολλά όσοι είναι με χαμηλά εισοδήματα (εργαζόμενοι, αυτο-απασχολούμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και να αποφεύγουν την φορολογία με διάφορα τρικ και ρυθμίσεις οι πραγματικά έχοντες μεγάλη οικονομική δύναμη (επιχειρήσεις με προϋπολογισμούς δις ευρώ).

Να μην κατηγορούμε άδικα, γενικά και αόριστα, την …”Ευρώπη”. Στην πραγματικότητα είναι ορισμένες κυβερνήσεις Κρατών-Μελών της ΕΕ που αρνούνται να προχωρήσουν την διαδικασία που ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο και οι πολίτες στην Ευρώπη.

Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα ψήφισμα, με το οποίο καλεί τα κράτη-μέλη να εργαστούν, έστω αργοπορημένα, για τη θέσπιση κανόνων ώστε “οι πολυεθνικές να δηλώνουν πόσους φόρους πληρώνουν σε κάθε χώρα”.

Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με 572 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 21 αποχές, προτρέπει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για τη θέση τους σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις που θα επιβάλλουν τη δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων των πολυεθνικών επιχειρήσεων ανά χώρα. Αυτό θα επιτρέψει την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει της συμφωνίας επί του τελικού κειμένου των κανόνων.

Το ΕΚ στήριξε αυτές τις νομοθετικές προτάσεις ήδη από το 2017. Οι υπουργοί της ΕΕ ωστόσο έχουν αποτύχει να υιοθετήσουν τη διαπραγματευτική τους θέση, συνεπώς δεν έχει προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η φορολογία των επιχειρήσεων αποτελεί τομέα μείζονος σημασίας για όλους και ότι, “με την απουσία ανάληψης δράσης για τόσο καιρό, τα κράτη μέλη έχουν διαψεύσει τις προσδοκίες των πολιτών“. Υπογράμμισαν, επίσης, ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν πού πληρώνουν φόρους οι πολυεθνικές και ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για τον περιορισμό των επαναλαμβανόμενων σκανδάλων, τα οποία έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Είπαν ακόμα ότι “αν η ΕΕ δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους φορολογικούς παραδείσους εντός των συνόρων της, θα είναι δύσκολο να παρουσιαστεί ως αξιόπιστος συνομιλητής στη διεθνή σκηνή όσον αφορά φορολογικά ζητήματα“.

Οι κανόνες αυτοί θα συνεισφέρουν στη φορολογική διαφάνεια, υποχρεώνοντας τις πολυεθνικές να ενημερώνουν τους πολίτες τι φόρους πληρώνουν και σε ποιες χώρες. Προς το παρόν, οι πολυεθνικές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία για το σύνολο των φόρων που έχουν καταβάλει στο σύνολο των ωρών, χωρίς να εμβαθύνουν όσον αφορά τα ποσά που πλήρωσαν σε κάθε χώρα. Η πρόταση στοχεύει στην καταπολέμηση της εταιρικής φοροαποφυγής, η οποία εκτιμάται ότι κοστίζει στις χώρες της ΕΕ 50-70 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση ως διαφυγόντα φορολογικά έσοδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Posted on 04/11/2019 in Άρθρα

Share the Story

Back to Top