Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού βρύσης για μείωση χρήσης εμφιαλωμένου

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ χαιρετίζουμε την υπερψήφιση, στις 23/10/2018, από την Ολομέλεια  του Ευρωκοινοβουλίου (300 ψήφοι υπέρ, 98 κατά, 274 αποχές) της νομοθεσίας για τη μείωση των ρύπων και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού βρύσης, καθώς και για την καλύτερη πρόσβαση σε νερό βρύσης στους δημόσιους χώρους και στα εστιατόρια, στο πλαίσιο της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στο νερό. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, “τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να υπάρχει καθολική πρόσβαση σε καθαρό νερό εντός της ΕΕ και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε πόλεις και δημόσιους χώρους, δημιουργώντας χώρους δωρεάν παροχής νερού, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και κατ’ αναλογία”. Επίσης, προβλέπεται η ενθάρρυνση παροχής νερού βρύσης σε εστιατόρια, κυλικεία και υπηρεσίες τροφοδοσίας, δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, μειώνονται τα ανώτατα όρια συγκεκριμένων ρύπων για το πόσιμο νερό, όπως ο μόλυβδος (μείωση των ορίων στο 50% σε σχέση με τα ισχύοντα) ή τα επικίνδυνα βακτήρια, καθώς και για ορισμένους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Για πρώτη φορά καθιερώνει την παρακολούθηση της συγκέντρωσης μικρο-πλαστικών στο πόσιμο νερό, η αύξηση των οποίων σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, προκαλεί ανησυχία.

Η νέα νομοθεσία στοχεύει, παράλληλα, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην παροχή πληροφοριών στους πολίτες, καθώς και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ποιότητα του νερού βρύσης, ώστε να προτιμούν το νερό αυτό για λόγους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, σε σχέση με το εμφιαλωμένο νερό. Μια τέτοια στάση θα οδηγούσε σε μείωση της κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού και των πλαστικών συσκευασιών του, καθώς και σε μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων. Το πόσιμο νερό βρύσης είναι φτηνό και περιβαλλοντικά φιλικό, για αυτό τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προωθήσουν μέτρα, όπως εγκατάσταση ελεύθερων βρυσών σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων και των αεροδρομίων, και ενθάρρυνση του σερβιρίσματος πόσιμου νερού σε εστιατόρια.  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό βρύσης θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού κατά 17% και αυτό θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση χρημάτων για τους πολίτες, σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και αποβλήτων πλαστικών.

Ένα λίτρο εμφιαλωμένου νερού κοστίζει κατ΄ ελάχιστον 1 ευρώ, ενώ το καλής ποιότητας νερό βρύσης κοστίζει 0,002€. Ένα νοικοκυριό το οποίο δεν έχει πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό βρύσης, δαπανάει σε ετήσια βάση πάνω από 300 Ευρώ.

Από την άλλη, η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού βρύσης θα μειώσει τους κινδύνους για την υγεία στο 1% από το 4% που είναι σήμερα, εξοικονομώντας παράλληλα σημαντικούς πόρους για το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Αν η κατανάλωση εμφιαλωμένου πόσιμου νερού μειώνονταν από 100 σε 88 λίτρα το χρόνο μέχρι το 2050, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 1.2 εκατομμύρια τόνους.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ευάλωτων ή και περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, και σε συνέχεια της υιοθέτησης ψηφίσματος σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» (1.600.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών), οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν το αίτημά τους ότι “θα πρέπει τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, όσον αφορά την πρόσβαση στο νερό. Θα πρέπει να εντοπίζουν τους ανθρώπους που δεν έχουν ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο νερό, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, και να αξιολογούν τρόπους βελτίωσης της πρόσβασής τους”. Θα πρέπει, επίσης, “να τους ενημερώνουν σαφώς για τον τρόπο σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ή για εναλλακτικά μέσα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο νερό”.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της νομοθεσίας, «o τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το νερό ορίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Γίνεται κατανοητό ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό και καλής ποιότητας νερό και πρέπει να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να το κάνουμε όσο πιο προσιτό σε όλους».

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε την ελληνική κυβέρνηση, τους Δήμους και τους κοινωνικούς φορείς να στηρίξουν έμπρακτα την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Καλούμε την κυβέρνηση  να προωθήσει μέτρα άμεσα αλλά και να υποστηρίξει τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του Ευρωκοινοβουλίου με το Συμβούλιο των Υπουργών, μόλις αυτοί συμφωνήσουν στη θέση τους.

H Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες καταναλώσεις πόσιμου νερού βρύσης, με 177 λίτρα κατά μέσον όρο, σε 24ωρη βάση. Τα στοιχεία ανατρέπονται στις νησιωτικές περιοχές, όπου η κακή ποιότητα του νερού (υφαλμύρωση, Ε. coli k.a), οδηγεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε χρήση κυρίως εμφιαλωμένου νερού κατά την 6μηνη τουριστική περίοδο, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά, την ποσότητα αποβλήτων πλαστικών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, επίσης, υψηλή η κατανάλωση νερού βρύσης, αφού σε ποσοστό 98% το πόσιμο νερό βρύσης ανταποκρίνεται στα στάνταρτ πόσιμου νερού.

Posted on 25/10/2018 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top