Ένα περιβαλλοντικό σκάνδαλο που καλύπτονταν για πολλά χρόνια προκαλεί ανησυχία στους πολίτες και απειλεί τη συνοχή της κυβέρνησης συμμαχίας στη Φλάνδρα Βελγίου. Το πρόβλημα: κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εργασιών (οδικών, γεφυρών και σηράγγων) με στόχο να ολοκληρώσουν την περιφερειακή οδό της Αμβέρσας, ελήφθησαν δείγματα εδάφους από την κοινότητα του Zwijndrecht στη Φλάνδρα. Οι αναλύσεις έδειξαν,…

Read More →