του Δρ. Θ. Βοντετσιάνου MD, PhD Συντονιστή του Ελληνικού Δικτύου για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing)    INTEGRATED CARE (Home-based, continued and coordinated care) Συχνά ο όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως “Υπηρεσίες ολοκληρωμένης και εστιασμένης στον ασθενή φροντίδας”. Οι ξένοι εννοούν…

Read More →