Με δεδομένη την διακίνηση τεράστιων χρηματικών ποσών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αγοράς ακινήτων, η υιοθέτηση από τη Γερμανία ενός πακέτου νόμων για την επιβολή κυρώσεων και την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω της αγοράς ακινήτων, αποκτάει πολύ μεγάλη σημασία. Η Γερμανία ήταν μια από τις χώρες που αρνούνταν να υιοθετήσει…

Read More →