Οι χώρες δεσμεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ατόμων που δικαιούνται άσυλο. Όμως οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται συχνά ως μπάλα ποδοσφαίρου, απάνθρωπα, ενώ “φιλοξενούνται” συχνά σε χώρους που μοιάζουν με στρατόπεδα συγκέντρωσης όχι μόνο εκτός Ευρώπης αλλά και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Απουσιάζει συχνά η πολιτική ολοκληρωμένης υποστήριξης και ένταξης. Όμως…

Read More →