Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (EPBD) που παρουσίασε στις 15 Δεκεμβρίου, προτείνει την υποχρεωτική παροχή θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα στα καινούρια ή ανακαινισμένα κτίρια για κατοικίες και για επαγγελματική χρήση. Η πρόταση αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη κινητικότητα, όπως το ποδήλατο, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της συνολικής…

Read More →