Κομισιόν: Υποχρεωτική γίνεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα στα κτίρια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (EPBD) που παρουσίασε στις 15 Δεκεμβρίου, προτείνει την υποχρεωτική παροχή θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα στα καινούρια ή ανακαινισμένα κτίρια για κατοικίες και για επαγγελματική χρήση.

Η πρόταση αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη κινητικότητα, όπως το ποδήλατο, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών και ότι η συμπερίληψη των ελάχιστων απαιτήσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε όλα τα κτίρια ανταποκρίνεται σε μια μακροχρόνια σύσταση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (European Cyclists’ Federation – ECF). η οποία χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής.

Τα κύρια σημεία της πρότασης είναι:
• Δύο τουλάχιστον θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων «για κάθε κατοικία» σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια κατοικιών με περισσότερες από τρεις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.
• Μία τουλάχιστον θέση στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε θέση στάθμευσης αυτοκινήτων σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια μη κατοικιών με περισσότερες από πέντε θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.
• Ένας τουλάχιστον χώρος στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε θέση στάθμευσης αυτοκινήτων σε όλα τα υπάρχοντα μη οικιστικά κτίρια με περισσότερες από 20 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων έως το 2027.
Η πρόταση θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ μέσα στο 2022.
Η ECF, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατιστών θεωρεί ότι η πρωτοβουλία της Κομισιόν για υποχρεωτικές θέσεις για ποδήλατα στα κτίρια είναι “πολύ καλά νέα για τους ποδηλατιστές/τριες“, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

O Philip Amaral, Διευθυντής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατιστών δηλώνει: «Τα κτίρια και η κινητικότητα μαζί ευθύνονται για περισσότερο από το 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Καθώς τα περισσότερα ταξίδια ξεκινούν και τελειώνουν σε κάποιο τύπο κτιρίου, είναι λογικό να μην αντιμετωπίζουμε αυτούς τους δύο τομείς μεμονωμένα. Η ECF είναι στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσει ότι το ποδήλατο, το ενεργειακά πιο αποδοτικό από όλα τα μέσα μεταφοράς, έχει βρει τη θέση που του αξίζει στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων». Η πρόταση αναθεώρησης της EPBD αποτελεί μέρος της στρατηγικής Renovation Wave της Επιτροπής και θα βοηθήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της οποίας η προώθηση της πράσινης κινητικότητας αποτελεί βασικό μέρος. Η πρόταση ορθώς αναγνωρίζει ότι η έλλειψη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων είναι πολύ συχνά ένα σημαντικό εμπόδιο για τους ανθρώπους να κάνουν ποδήλατο και ότι η υποχρεωτική στάθμευση ποδηλάτων είναι ένας τρόπος για την προώθηση της ποδηλασίας ως «κεντρικού στοιχείου βιώσιμης κινητικότητας μηδενικών εκπομπών». Σύμφωνα με έρευνα της ECF, μόνο έξι κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επί του παρόντος θεσπίσει ελάχιστες ποσοτικές προδιαγραφές στάθμευσης ποδηλάτων.

H ΕCF ζητάει διευκρινήσεις για κάποια σημεία των προτάσεων, ενώ επισημαίνει ότι “Εκτός από τις διατάξεις για τη στάθμευση, η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ γενικότερα «να διασφαλίσουν τη συνοχή των πολιτικών για τα κτίρια, την ήπια και πράσινη κινητικότητα και τον αστικό σχεδιασμό». Αυτό, πάλι, είναι ένας πολύ γενικός κανόνας και μπορεί να ερμηνευτεί πολύ διαφορετικά από τα κράτη μέλη. Μια πιθανή ερμηνεία για την οποία θα πιέσει η ECF είναι η διαχείριση των απαιτήσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στους οικοδομικούς κανονισμούς, όπως η αντικατάσταση των ελάχιστων προτύπων στάθμευσης αυτοκινήτων από τα μέγιστα πρότυπα, ιδίως στα αστικά κέντρα”.

Posted on 27/12/2021 in Δελτία Τύπου

Share the Story

Back to Top