Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την πλήρη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και την αλλαγή των αδειοδοτικών καθεστώτων για οικιστική ανάπτυξη στην ύπαιθρο. Φυσικές καταστροφές και εκτός σχεδίου δόμηση 📍 Η ελληνική επικράτεια βιώνει μια σειρά από πρωτόγνωρες διαδοχικές καταστροφές. Η ελληνική φύση υποφέρει από τα 1, 6 εκατομμύρια στρέμματα καμένης δασικής έκτασης και τις πρόσφατες…

Read More →