Του Γιώργου Ουρανού υδρογεωλόγου, συντάκτη της εφημερίδας Ρεθεμνιώτικα Νέα Η δικαιοσύνη ως αγαθό Κατά τον Αριστοτέλη, η δικαιοσύνη ορίζεται ως αγαθό που δεν στοχεύει στην ευδαιμονία όποιου την ασκεί, αλλά στον άλλον άνθρωπο. Για τούτο, είναι η κρατίστη των αρετών γιατί δεν ασκείται για ίδιο όφελος, αλλά προς χάριν τρίτου. (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια). Κατά δε…

Read More →