του Γεώργιου Μιχαηλίδη (*) Από την Ανεξαρτησία, στις διακοινοτικές συγκρούσεις και την εισβολή του 1974 Στις 16 Αυγούστου 1960, μετά από διαπραγματεύσεις στη Ζυρίχη και το Λονδίνο, η Κύπρος αποκτά την Ανεξαρτησία της. Είναι από τις τελευταίες αποικίες της «κραταιάς» Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όπου ο ήλιος δεν έδυε ποτέ, που ελευθερώνεται, και από τα λίγα εδάφη…

Read More →