Η κατάσταση στα περιφερειακά συστήματα υγείας επιδεινώνεται. Σε πολλά νοσοκομεία παραιτούνται μαζικά γιατροί και άλλο προσωπικό λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό και της μεγάλης πίεσης που δέχονται όσοι εργάζονται ακόμα εκεί. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και σε πολλά νησιά, μεταξύ αυτών και νησιά που το καλοκαίρι δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, χωρίς να υπάρχουν…

Read More →