Ο αντίκτυπος της αεροπορίας στο κλίμα είναι γνωστός, αλλά πολύ συχνά αγνοείται. Η αεροπορική κίνηση στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 67% μεταξύ 2005 και 2019 και οι εκπομπές της κατά 24%, που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν πλέον το 4,9% του συνόλου των εκπομπών πριν από την πανδημία. Και αυτό καλύπτει μόνο τις επιπτώσεις του CO2. Το European…

Read More →