Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ λέμε ναι στην νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Οι  ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ εκφράζουμε την  ικανοποίηση μας για την ψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου σχετικά με την νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο  το πρόσωπο θα έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως στοιχείο της προσωπικότητάς του και στον σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά του φύλου. Δεν θα απαιτείται πλέον προηγούμενη ιατρική επέμβαση ή αγωγή και ταυτότητα φύλου θα νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο  βιώνει το φύλο του ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρήθηκε κατά την γέννησή του με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρημένου φύλου θα έχει την δυνατότητα της διόρθωσης του καταχωρημένου φύλου του, ώστε να αντιστοιχεί στην βούληση, την προσωπική αίσθηση του σώματος και την εξωτερική του εικόνα.

Σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα ως προς την θεμελίωση των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και την εδραίωση της δημοκρατίας, αλλά δεν είναι αρκετό. Το νομοσχέδιο παρουσιάζει σημεία που πρέπει να βελτιωθούν. Εξάλλου έχουν επισημανθεί από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) ουκ ολίγες φορές. Δεν επιτρέπεται να μην εισακούονται οι προτάσεις και τα αιτήματα των διεμφυλικών και να λαμβάνεται υπόψη του εκάστοτε εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου. Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί η θρησκεία ή συνήθειες να θέτουν εμπόδια. Εξάλλου το θέμα αυτό έχει σχέση με τον αυτοπροσδιορισμό ενός ατόμου και δεν επηρεάζει άλλους ανθρώπους, άρα δεν μπορεί κάποιοι άλλοι για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους να θέτουν εμπόδια στον αυτοπροσδιορισμό και στην νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου του/της.

Υπάρχουν διάφορα σημεία που πρέπει να αλλάξουν ή να βελτιωθούν. Να μην απαιτείται δικαστική διαδικασία για την αλλαγή εγγράφων ως προς το φύλο, αλλά να γίνεται απλά στο ληξιαρχείο.  Να συμπεριληφθούν και τα άτομα που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, διότι υπάρχει νομικό κενό, καθώς και για τα άτομα που δεν αυτοχαρακτηρίζονται ούτε ως άνδρες, ούτε ως γυναίκες. Επιπλέον, να μην χάνουν την ιδιότητα του βιολογικού γονέα όσοι γονείς είναι διεμφυλικοί που προχωρούν στην αλλαγή των εγγράφων τους ως προς το φύλλο.

Εμείς οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ παλεύουμε για τα δικαιώματα όλων των πολιτών και επισημαίνουμε πως μέριμνα για τους διεμφυλικούς πρέπει να υπάρχει νομοθετικά και σχετικά με τον εργασιακό τομέα. Πόσα διεμφυλικά άτομα έχουμε δει π.χ. να εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε εμπορικά καταστήματα; Δυστυχώς δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Το νομοσχέδιο για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας  φύλου αποτελεί θετικό βήμα αλλά χρειάζονται και άλλα, διότι έχουμε αργήσει πολύ. Αν θέλουμε να λεγόμαστε κοινωνία ΑΝΘΡΩΠΩΝ πρέπει να κάνουμε αρκετές αλλαγές.

Καλούμε τους βουλευτές όλων των δημοκρατικών κομμάτων να ψηφίσουν υπέρ της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Posted on 06/10/2017 in Δελτία Τύπου, Θέσεις

Share the Story

Back to Top